Search form

أفسس 6:14

14إِمَّالاَ اثْبْتُوا مِتْحَزّْمِينْ بِحْزَامْ الحَقْ وْحَاطِّينْ البِرْ كِيمَا دِرْعْ عْلَى سْدُورْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index