Search form

غَلاَطْيَة 1

تَحِيَّة وْسَلاَمْ

1مِنْ بُولُسْ الِّي هُوَ رَسُولْ مُوشْ مِنْ عِنْدْ النَّاسْ وِلاَّ عْلَى طْرِيقْ إِنْسَانْ آمَا مِنْ عِنْدْ يَسُوعْ المَسِيحْ وِالله الآبْ، الِّي قَيّْمُو مِالمُوتْ. 2وْمِنْ الإِخْوَة الِّي مْعَايَا الكُلْهُمْ، لِلكَنَايِسْ الِّي فِي جِيهِةْ غَلاَطْيَة.

3النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ لِيكُمْ مِنْ عِنْدْ اللهْ بُونَا وِالرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ. 4الِّي عْطَى حْيَاتُو مِنْ أَجْلْ ذْنُوبْنَا بَاشْ يْحَرِّرْنَا مِالعَالَمْ الشِّرِّيرْ هَاذَا كِيفْ مَا يْحِبْ إِلاَهْنَا وْبُونَا. 5الِّي لِيهْ المَجْدْ دِيمَا وْلِلأَبَدْ. آمِينْ.

الرِّسَالَة هَاذِي عْلاَشْ تْكِتْبِتْ

6آنَا مِتْعَجِّبْ كِيفَاشْ فِيسَعْ تِبْعْدُوا عَلِّي نَادَالْكُمْ بِالنِّعْمَة مْتَاعْ المَسِيحْ وْتِمْشِيوْ لْإِنْجِيلْ غْرِيبْ؟ 7مَا نُقْصُدْشْ الِّي ثَمَّة إِنْجِيلْ آخَرْ، آمَا ثَمَّة نَاسْ الِّي يَعْمْلُوا فِي المَشَاكِلْ مَا بِينَاتْكُمْ وِيْحِبُّوا يْبَدّْلُوا إِنْجِيلْ المَسِيحْ. 8آمَا إِذَا كَانْ أَحْنَا نْبَشّْرُوكُمْ، وِلاَّ مَلاَكْ مِالسْمَاءْ بَشِّرْكُمْ بْإِنْجِيلْ غِيرْ الإِنْجِيلْ الِّي بَشِّرْنَاكُمْ بِيهْ رَاهُو مَلْعُونْ. 9وْكِيمَا قُلْنَا قْبَلْ نْعَاوِدْ نْقُولْ تَوَّا زَادَا إِذَا كَانْ وَاحِدْ يْبَشِّرْكُمْ بْإِنْجِيلْ غِيرْ الِّي قْبِلْتُوهْ، رَاهُو يْكُونْ مَلْعُونْ.

10يَاخِي آنَا تَوَّا قَاعِدْ نْحَاوِلْ نُقْرُبْ لِلنَّاسْ وِلاَّ للهْ؟ وِلاَّ قَاعِدْ نْرَضِّي فِي النَّاسْ؟ إِذَا كَانْ آنَا مَازِلْتْ نْرَضِّي فِي النَّاسْ، رَانِي مَا نْكُونِشْ خَادِمْ لِلمَسِيحْ.

اللهْ يِخْتَارْ بُولُسْ

11وْنِعْلِمْكُمْ يَا الإِخْوَة الِّي الإِنْجِيلْ الِّي بَشِّرْتْكُمْ بِيهْ مُوشْ إِنْجِيلْ مِنْ عِنْدْ البَشَرْ. 12آنَا لاَ خْذِيتُو وْلاَ تْعَلِّمْتُو مِنْ عِنْدْ إِنْسَانْ، آمَا رَاهُو جَانِي بْوَحْي مِنْ عِنْدْ يَسُوعْ المَسِيحْ.

13وِانْتُومَا سْمَعْتُوا بْسِيرْتِي قْبَلْ فِي الدِّينْ اليْهُودِي، كِيفَاشْ كُنْتْ نْعَذِّبْ فِي الكَنِيسَة مْتَاعْ اللهْ وْمِتْدَيِّنْ لأَقْصَى حَدْ وْكُنْتْ نْخَرِّبْ فِيهَا. 14وْكِيفَاشْ كُنْتْ فِي الدِّينْ اليْهُودِي أَقْوَى مِنْ بَرْشَة مِنْ وْلاَدْ الجِيلْ مْتَاعِي فِي شَعْبِي، وْكُنْتْ نْغِيرْ أَكْثِرْ مِنْهُمْ عْلَى التَّقَالِيدْ مْتَاعْ جْدُودْنَا. 15آمَا وَقْتِلِّي حَبْ اللهْ الِّي خْتَارْنِي وْآنَا مَازِلْتْ فِي كِرْشْ أُمِّي، وْمِنْ بَعْدْ نَادَانِي بْنِعْمْتُو 16وْظَهِّرْ ابْنُو فِيَّ بَاشْ نْبَشِّرْ بِيهْ الشْعُوبْ الِّي فِي الدِّنْيَا، وَقْتْهَا مَا شَاوِرْتِشْ نَاسْ مِنْ لْحَمْ وْدَمْ 17وْمَا طْلَعْتِشْ لْأُورْشَلِيمْ بَاشْ نْقَابِلْ الرُّسُلْ الِّي كَانُوا قَبْلِي، آمَا مْشِيتْ لِبْلاَدْ العْرَبْ وْبَعْدْ رْجَعْتْ لْدِمَشْقْ.

18وْبَعْدْ ثْلاَثَة سْنِينْ طْلَعْتْ لْأُورْشَلِيمْ بَاشْ نِتْعَرِّفْ عْلَى بُطْرُسْ، وِقْعَدْتْ عَنْدُو خُمْسْتَاشِنْ يُومْ. 19آمَا مَا قَابِلْتِشْ حَتَّى وَاحِدْ مِالرُّسُلْ غِيرُو هُوَ كَانْ يَعْقُوبْ خُو الرَّبْ. 20وِالله يِشْهِدْ الِّي آنَا مَانِيشْ نِكْذِبْ فِي الشَّيْء الِّي قَاعِدْ نِكْتِبْ فِيهْ لِيكُمْ.

21وْبَعْدْ هَاذَا آنَا جِيتْ لْمَنْطِقْةْ سُورْيَة وْكِيلِيكِيَّة. 22آمَا مَا كُنْتِشْ مَعْرُوفْ بِالوِجْهْ عِنْدْ الكَنَايِسْ مْتَاعْ المَسِيحْ الِّي فِي اليَهُودِيَّة. 23آمَا كَانُوا يِسْمْعُوا إِنُّو الِّي كَانْ قْبَلْ يْعَذِّبْ فِينَا، قَاعِدْ يْبَشِّرْ بِالإِيمَانْ الِّي قْبَلْ كَانْ يْحَاوِلْ بَاشْ يْخَرّْبُو. 24وْكَانُوا يْمَجّْدُوا فِي اللهْ عْلَى خَاطْرِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index