Search form

غَلاَطْيَة 2

بُولُسْ وِالرُّسُلْ فِي أُورْشَلِيمْ

1وْبَعْدْ أَرْبَعْطَاشِنْ عَامْ طْلَعْتْ مَرَّة أُخْرَى لْأُورْشَلِيمْ وِمْعَايَا بَرْنَابَا وْهَزِّيتْ مْعَايَا تِيطُسْ زَادَا. 2وْآنَا مْشِيتْ الغَادِي عْلَى خَاطِرْ اللهْ وَرَّانِي رُؤْيَا الِّي آنَا يِلْزِمْنِي نِمْشِي، وِعْرَضْتْ عْلِيهُمْ الإِنْجِيلْ الِّي نْبَشِّرْ بِيهْ بِينْ النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ، آمَا عْرَضْتُو عْلَى الفَاهْمِينْ وِالكْبَارْ الِّي فِيهُمْ، بَاشْ التْعَبْ الِّي تْعِبْتُو قْبَلْ وِلاَّ تَوَّا مَا يْكُونِشْ مِنْ غِيرْ فَايْدَة. 3وْحَتَّى مِنْ تِيطُسْ الِّي كَانْ مْعَايَا مَا تِجْبَرْشْ بَاشْ يِطَّهِّرْ رَغْمِلِّي هُوَ كَانْ يُونَانِي. 4آمَا الكْلاَمْ تِجْبِدْ بِسْبَبْ الإِخْوَة الدَّجَّالِينْ الِّي دَخْلُوا بِينَاتْنَا فِي السِّرْ وْدَخْلُوا بَاشْ يِتْجَسَسُوا عْلَى الحُرِّيَّة الِّي عِنْدْنَا فِي المَسِيحْ يَسُوعْ بَاشْ يْرَجّْعُونَا عَبِيدْ مَرَّة أُخْرَى 5وْإِحْنَا عْمُرْنَا مَا طِعْنَاهُمْ وِلاَّ سْتَسْلِمْنَا لِيهُمْ، بَاشْ حَقْ الإِنْجِيلْ يَبْقَي ثَابِتْ عِنْدْكُمْ. 6آمَا الِّي كَانُوا يْقُولُوا عْلِيهُمْ الِّي هُومَا شْيُوخْ، مَا عِنْدِيشْ فَرْقْ مَا بِينَاتْهُمْ مَهْمَا كَانِتْ قِيمِتْهُمْ مَا دَامْ اللهْ مَا يُخْزُرْشْ لِلنَّاسْ بِالوْجُوهْ، وْهُومَا مَا زَادُوا شَيْء عَلِّي نْبَشِّرْ بِيهْ. 7آمَا بِالعَكْسْ شَافُوا الِّي آنَا تِمِّنْتْ عْلَى الإِنْجِيلْ بَاشْ نْوَصّْلُو لِلنَّاسْ الِّي مُوشْ مْطَهّْرِينْ، كِيمَا بُطْرُسْ تِمِّنْ عْلَى الإِنْجِيلْ بَاشْ يْوَصّْلُو لِلنَّاسْ الِّي مْطَهّْرِينْ. 8الِّي سْتَعْمِلْ بُطْرُسْ بَاشْ يْهِزْ الرِّسَالَة لِلنَّاسْ المْطَهّْرِينْ، سْتَعْمِلْنِي آنَا لِلنَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ مْطَهّْرِينْ. 9يَعْقُوبْ وْبُطْرُسْ وْيُوحَنَّا الِّي النَّاسْ يِعْتَبْرُوهُمْ عْرُصْ فِي الكَنِيسَة عَرْفُوا النِّعْمَة الِّي تِعْطَاتْلِي وْحَطُّوا يْدِيهُمْ فِي يْدَيَّا آنَا وْبَرْنَابَا كِيفْ أَمَارَة الِّي أَحْنَا مِتْشَارْكِينْ فِي الخِدْمَة بَاشْ أَحْنَا نِمْشِيوْا لِلنَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ مْطَهّْرِينْ وْهُومَا لِلنَّاسْ المْطَهّْرِينْ. 10وْطَلْبُوا مِنَّا بَاشْ مَا نَنْسَاوْشْ الفُقَرَاءْ وِالشَّيْء هَاذَا بِالأَخَصْ كُنْتْ دِيمَا نَعْمِلْ فِيهْ.

بُولُسْ وْبُطْرُسْ فِي أَنْطَاكْيَة

11آمَا كِجَا بُطْرُسْ لِمْدِينِةْ أَنْطَاكْيَة عَارِكْتُو قُدَّامْ المُؤْمْنِينْ الكُلْهُمْ، عْلَى خَاطْرُو كَانْ غَالِطْ. 12قْبَلْ مَا يْجِيوْ جْمَاعَة مِنْ عِنْدْ يَعْقُوبْ، كَانْ بُطْرُسْ يَاكُلْ مْعَ النَّاسْ الِّي مَاهُمْشْ يْهُودْ. آمَا كِجَاوْ هَاذُمْ بْعِدْ وِقْعَدْ وَحْدُو عْلَى خَاطْرُو خَافْ مِنْ النَّاسْ الِّي يْقُولُوا الِّي الطْهُورْ لاَزِمْ. 13وْثَمَّة جْمَاعَة مِالمُؤْمْنِينْ اليْهُودْ تْصَرّْفُوا بْنِفَاقْ كِيمَا بُطْرُسْ حَتَّى لِينْ بَرْنَابَا زَادَا غْلُطْ كِيفْهُمْ. 14وِكِشُفْتْ الِّي هُومَا مَا هُمْشْ مَاشِينْ فِي الطْرِيقْ الصْحِيحْ الِّي يْقُولْ عْلِيهْ الحَقْ الِّي فِي الإِنْجِيلْ وْقُلْتْ لْبُطْرُسْ قُدَّامْ الحَاضْرِينْ الكُلْ: «إِذَا كَانْ إِنْتِ يْهُودِي وِتْعِيشْ كِيفْ النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ، مُوشْ كِيمَا اليْهُودْ. إِمَّالاَ كِيفَاشْ تُجْبُرْ النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ بَاشْ يْعِيشُوا كِيفْ اليْهُودْ؟»

النَّاسْ الكُلْ يُخْلْصُوا بِالإِيمَانْ

15أَحْنَا مَوْلُودِينْ يْهُودْ وْمَا نَاشْ مِالشْعُوبْ المِذْنْبِينْ. 16آمَا عْرَفْنَا الِّي الإِنْسَانْ مَا يْوَلِّيشْ بَارْ وَقْتِلِّي يَعْمِلْ الحَاجَاتْ الِّي تْقُولْ عْلِيهُمْ الشَّرِيعَة آمَا وَقْتِلِّي يِمِّنْ بْيَسُوعْ المَسِيحْ آكَاهُو. وْإِحْنَا زَادَا امِّنَّا بِالمَسِيحْ يَسُوعْ بَاشْ نْوَلِّيوْ أَبْرَارْ بِالإِيمَانْ بِيهْ، مُوشْ بِالأَعْمَالْ مْتَاعْ الشَّرِيعَة الِّي مَا تْرُدْ حَتَّى إِنْسَانْ بَارْ. 17آمَا إِذَا كَانْ نْحَاوْلُوا بَاشْ نْوَلِّيوْ أَبْرَارْ فِي المَسِيحْ وِنْكُونُوا مِذْنْبِينْ كِخْرَجْنَا عْلَى الشَّرِيعَة، زَعْمَة المَسِيحْ يْكُونْ خَادِمْ لِلذْنُوبْ؟ حَاشَا. 18آمَا إِذَا نَرْجَعْ وْنِبْنِي الِّي هْدِمْتُو، رَانِي نْوَرِّي الِّي آنَا خَارِجْ عْلَى الشَّرِيعَة 19آنَا بِالشَّرِيعَة وَلِّيتْ مِيتْ بالنِّسْبَة الشَّرِيعَة، آمَا نْعِيشْ للهْ. 20مْعَ المَسِيحْ مُتْ عْلَى الصَّلِيبْ بَاشْ مُوشْ آنَا الِّي نَحْيَى آمَا المَسِيحْ هُوَ الِّي يَحْيَى فِيَّ. الحَيَاةْ الِّي نْعِيشْهَا تَوَّا فِي البْدَنْ قَاعِدْ نْعِيشْهَا بِالإِيمَانْ فِي إِبْنْ اللهْ الِّي حَبّْنِي وِعْطَى حْيَاتُو عْلَى خَاطْرِي 21آنَا مَا نَكْفِرْشْ بِالنِّعْمَة مْتَاعْ اللهْ، لُوكَانْ جَا البِرْ يْجِي بِالشَّرِيعَة، رَاهُو مُوتْ المَسِيحْ مَا عِنْدُوشْ حَتَّى فَايْدَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index