Search form

غَلاَطْيَة 2:14

14وِكِشُفْتْ الِّي هُومَا مَا هُمْشْ مَاشِينْ فِي الطْرِيقْ الصْحِيحْ الِّي يْقُولْ عْلِيهْ الحَقْ الِّي فِي الإِنْجِيلْ وْقُلْتْ لْبُطْرُسْ قُدَّامْ الحَاضْرِينْ الكُلْ: «إِذَا كَانْ إِنْتِ يْهُودِي وِتْعِيشْ كِيفْ النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ، مُوشْ كِيمَا اليْهُودْ. إِمَّالاَ كِيفَاشْ تُجْبُرْ النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ بَاشْ يْعِيشُوا كِيفْ اليْهُودْ؟»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index