Search form

غَلاَطْيَة 3

الشَّرِيعَة وِلاَّ الإِيمَانْ

1يَا أَهْلْ غَلاَطْيَة الِّي مَا عِنْدْكُمْشْ عْقَلْ، شْكُونْ الِّي سْحِرِّلْكُمْ عْقُولْكُمْ، إِنْتُومَا الِّي شُفْتُوا بْعِينِيكُمْ شْنُوَّة الِّي عَمْلُو يَسُوعْ المَسِيحْ عْلَى الصَّلِيبْ. 2نْحِبْ نِسْإِلْكُمْ عْلَى حَاجَة وَحْدَة: يَاخِي خْذِيتُوا الرُّوحْ القُدُسْ بِالأَعْمَالْ مْتَاعْ الشَّرِيعَة وِلاَّ عْلَى خَاطِرْكُمْ سْمَعْتُوا الإِنْجِيلْ وِامِّنْتُوا بِيهْ؟ 3يَاخِي لِلحَدْ هَاذَا إِنْتُومَا خْرَجْتُوا مِنْ عْقُولْكُمْ؟ يَاخِي بَعْدْ مَا بْدِيتُوا بِالرُّوحْ تْكَمّْلُوا بِالبْدَنْ؟ 4يَاخِي البَرْشَة حَاجَاتْ الِّي جَرِّبْتُوهَا رَاحِتْ خْسَارَة؟ هَاذَا إِذَا كَانْ رَاحِتْ خْسَارَة بِالحَقْ. 5يَاخِي اللهْ عْطَاكُمْ الرُّوحْ وِعْمَلْ مُعْجْزَاتْ مَا بِينَاتْكُمْ بِالأَعْمَالْ مْتَاعْ الشَّرِيعَة وِلاَّ عْلَى خَاطِرْكُمْ سْمَعْتُوا الإِنْجِيلْ وِامِّنْتُوا بِيهْ؟ 6- كِيفْ مَا يْقُولْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «إِبْرَاهِيمْ إِمِّنْ بِالله وْإِيمَانُو رَدُّو بَارْ.»

7إِمَّالاَ يِلْزِمْكُمْ تَعْرْفُوا الِّي النَّاسْ الِّي يِمّْنُوا هُومَا بِالحَقْ ذُرِّيِّةْ إِبْرَاهِيمْ. 8- وِالكْتَابْ المُقَدَّسْ سْبِقْ وِشْهِدْ الِّي اللهْ بَاشْ يَعْطِي البِرْ بِالإِيمَانْ لِلنَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ وْبَشِّرْ إِبْرَاهِيمْ بِالمْسَبِّقْ وْقَالُّو: «بَاشْ تِتْبَارِكْ فِيكْ الشْعُوبْ الكُلْهَا.» 9إِمَّالاَ الِّي هُومَا مُؤْمْنِينْ، اللهْ يْبَارِكْهُمْ مْعَ إِبْرَاهِيمْ الِّي إِمِّنْ. 10- آمَا الِّي هُومَا يَعَمّْلُوا عْلَى إِنّْهُمْ يْطِيعُوا الشَّرِيعَة، رَاهُمْ الكُلْهُمْ بَاشْ يْكُونُوا مَلْعُونِينْ عْلَى خَاطِرْ مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «مَلْعُونْ كُلْ وَاحِدْ مَا يَعْمِلْشْ دِيمَا كُلْ مَا هُوَ مَكْتُوبْ فِي كْتَابْ الشَّرِيعَة.» 11- وَاضِحْ الِّي الشَّرِيعَة مَا تْرُدْ حَتَّى وَاحِدْ بَارْ قُدَّامْ اللهْ عْلَى خَاطِرْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ: «الِّي وَلَّى بَارْ بِالإِيمَانْ، رَاهُو بِالإِيمَانْ يَحْيَى.» 12- آمَا الشَّرِيعَة مَا هِياشْ مِبْنِيَّة عْلَى الإِيمَانْ وْبِالعَكْسْ «الِّي يَعْمِلْ بِالوْصَايَا الكُلْهَا مْتَاعْ الشَّرِيعَة يَحْيَى بِيهَا.» 13- المَسِيحْ حَرِّرْنَا مِنْ اللَّعْنَة مْتَاعْ الشَّرِيعَة كِفْدَانَا وْتِلْعِنْ هُوَ فِي عُوضْنَا. عْلَى خَاطِرْ مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «مَلْعُونْ كُلْ مِنْ يِتْعَلِّقْ عْلَى لُوحَة.» 14بَاشْ عْلَى طْرِيقْ المَسِيحْ تُوصِلْ البَرْكَة مْتَاعْ إِبْرَاهِيمْ لِلنَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ، وْبِالإِيمَانْ نَاخْذُوا الرُّوحْ القُدُسْ الِّي تُوعِدْنَا بِيهْ.

الشَّرِيعَة وِالوَعْدْ

15يَا إِخْوَة نَعْطِيكُمْ مِثَالْ مِالدِّنْيَا: وَقْتِلِّي وَاحِدْ يَعْمِلْ عَهْدْ رَاهُو حَتَّى حَدْ آخَرْ مَا يْنَجِّمْ يْنَحِّيهْ وِلاَّ يْزِيدْ عْلِيهْ. 16وِالوُعُودْ تِعْطَاتْ لْإِبْرَاهِيمْ وِلْذُرِّيتُو، وْمَا قَالِشْ لِلذُّرِّيَّاتْ مْتَاعُو كَإِنُّو اللهْ يُقْصُدْ فِي بَرْشَة نَاسْ آمَا هُوَ يُقْصُدْ فِي وَاحِدْ بَرْكَة وَقْتِلِّي يْقُولْ «لْذُرِّيتِكْ» وْيَعْنِى المَسِيحْ. 17الِّي نْحِبْ نْقُولُو هُوَ الِّي الشَّرِيعَة الِّي جَاتْ بَعْدْ أَرْبْعَة مْيَة وِثْلاَثِينْ سْنَة مَا تْنَجِّمْشْ تْنَحِّي العَهْدْ الِّي اللهْ سْبِقْ وْعِمْلُو وِتْخَلِّي الوَعْدْ يُبْطُلْ. 18لُوكَانْ المِيرَاثْ يْجِي مِالشَّرِيعَة، تَالِي رَاهُو مَا جَاشْ مِالوَعْدْ آمَا اللهْ بِالوَعْدْ نْعِمْ عْلَى إِبْرَاهِيمْ بِالمِيرَاثْ.

عْلاَشْ جَاتْ الشَّرِيعَة

19إِمَّالاَ الشَّرِيعَة عْلاَشْ جَاتْ؟ هِيَ تْزَادِتْ بَاشْ تْظَهِّرْ الذْنُوبْ حَتَّى لِينْ يْجِي المَسِيحْ الِّي هُوَ «الذِّرِّيَّة» الِّي تِعْطَالُو الوَعْدْ وْهِيَ جَابِتْهَا المْلاَيْكَة عْلَى يْدِينْ وْسِيطْ. 20آمَا كِيْجِي الوَعْدْ مِنْ وَاحِدْ آكَاهُو، مُوشْ لاَزِمْ يْكُونْ ثَمَّة وْسِيطْ، وِلِّي وْعِدْ هْنَا هُوَ اللهْ وَحْدُو.

21يَاخِي الشَّرِيعَة بَاشْ تْجِي ضِدْ الوُعُودْ مْتَاعْ اللهْ؟ حَاشَا. لُوكَانْ تِعْطَاتْ شَرِيعَةْ قَادْرَة بَاشْ تِحْيِي رَاهُو البِرْ بِالحَقْ جَا مِالشَّرِيعَة. 22آمَا الكْتَابْ حَطْ النَّاسْ الكُلْ تَحْتْ سُلْطِةْ الذْنُوبْ، بَاشْ يِتْعْطَى الوَعْدْ الِّي عْلَى طْرِيقْ الإِيمَانْ بْيَسُوعْ المَسِيحْ لِلِّي يِمّْنُوا بِيهْ.

23قْبَلْ مَا يْجِي الإِيمَانْ كَانِتْ الشَّرِيعَة حَابْسِتْنَا وْرَابْطِتْنَا حَتَّى لِينْ جَا الوَقْتْ الِّي يِتْعْلِنْ فِيهْ الإِيمَانْ. 24إِمَّالاَ الشَّرِيعَة كَانِتْ هِيَ الِّي تْأَدِّبْ فِينَا حَتَّى لِينْ جَا المَسِيحْ بَاشْ نْوَلِّيوْ أَبْرَارْ بِالإِيمَانْ. 25آمَا بَعْدْ مَا جَا الإِيمَانْ تْحَرِّرْنَا مِنْ سُلْطِةْ الِّي يْأَدِّبْ فِينَا.

26وِانْتُومَا الكُلْ وْلاَدْ اللهْ بِالإِيمَانْ بْيَسُوعْ المَسِيحْ. 27وِلِّي تْعَمِّدْتُوا فِي المَسِيحْ الكُلْكُمْ تْغَطِّيتُوا بِالمَسِيحْ. 28تَوَّا مَا ثَمَّاشْ فَرْقْ بِينْ يْهُودِي وْيُونَانِي، عَبْدْ وِلاَّ حُرْ، ذْكَرْ وِلاَّ أَنْثَى عْلَى خَاطِرْكُمْ الكُلْكُمْ وَاحِدْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ. 29وْإِذَا كَانْ انْتُومَا تَابْعِينْ لِلمَسِيحْ إِمَّالاَ انْتُومَا ذُرِّيِّةْ إِبْرَاهِيمْ وِانْتُومَا بَاشْ تُورْثُوا الشَّيْء الِّي وْعِدْ بِيهْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index