Search form

غَلاَطْيَة 3:19

عْلاَشْ جَاتْ الشَّرِيعَة

19إِمَّالاَ الشَّرِيعَة عْلاَشْ جَاتْ؟ هِيَ تْزَادِتْ بَاشْ تْظَهِّرْ الذْنُوبْ حَتَّى لِينْ يْجِي المَسِيحْ الِّي هُوَ «الذِّرِّيَّة» الِّي تِعْطَالُو الوَعْدْ وْهِيَ جَابِتْهَا المْلاَيْكَة عْلَى يْدِينْ وْسِيطْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index