Search form

غَلاَطْيَة 4

أَحْنَا وْلاَدْ اللهْ

1نْقُولْ زَادَا الِّي مَا دَامُو الوَارِثْ صْغِيرْ رَاهُو مَا ثَمَّة حَتَّى فَرْقْ بِينُو وْبِينْ العَبْدْ رَغْمِلِّي هُوَ مُولَى الوِرْثْ الكُلُّو. 2آمَا يْكُونْ تَحْتْ وْصَايِةْ النَّاسْ وْيِتْصَرّْفُولُو فِي مِلْكُو حَتَّى لِينْ يُوفَى الوَقْتْ الِّي حَطُّو بُوهْ. 3وْهَاذَا حَالْنَا أَحْنَا تَوَّا: وَقْتِلِّي كُنَّا صْغَارْ كُنَّا نِخْدْمُوا فِي الأَفْكَارْ مْتَاعْ البَشَرْ الِّي تْخُصْ الحَاجَاتْ القْوِيَّة الِّي مَا تِتْشَافِشْ فِي الدِّنْيَا كِيفْ العَبِيدْ. 4آمَا كِجَا الوَقْتْ الِّي اللهْ بْعَثْ فِيهْ ابْنُو، تُولِدْ مِنْ مْرَا، وْتُولِدْ فِي الشَّرِيعَة. 5بَاشْ يْحَرِّرْ وْيِفْدِي النَّاسْ الِّي حَاكْمَة فِيهُمْ الشَّرِيعَة وِالكُلْنَا نْوَلِّيوْ وْلاَدْ اللهْ. 6وْمَا دَامْكُمْ إِنْتُومَا وْلاَدْ اللهْ بْعَثْ رُوحْ ابْنُو فِي قْلُوبْنَا وِيْنَادِي: «يَا بَابَا! يَا بُونَا!» 7إِمَّالاَ إِنْتِ مَا عَادِشْ عَبْدْ، إِنْتِ إِبْنْ، وِعْلَى خَاطْرِكْ إِبْنْ اللهْ إِمَّالاَ إِنْتِ وَارِثْ.

بُولُسْ قَالِقْ عْلَى الغَلاَطِيِّينْ

8قْبَلْ كِمَا كُنْتُوشْ تَعْرْفُوا اللهْ كُنْتُوا عَبِيدْ مْتَاعْ آلْهَة، هُومَا مَا هُمْشْ آلْهَة بِالحَقْ. 9آمَا تَوَّا كِعْرَفْتُوا اللهْ، وِلاَّ اللهْ هُوَ الِّي عْرَفْكُمْ، كِيفَاشْ تَرْجْعُوا لِلأَفْكَارْ مْتَاعْ البَشَرْ الِّي تْخُصْ الحَاجَاتْ القْوِيَّة الِّي مَا تِتْشَافِشْ فِي الدِّنْيَا وِلِّي مَا عِنْدْهَاشْ قِيمَة وِتْحِبُّوا تَرْجْعُوا عَبِيدْ مْتَاعْهَا مِنْ جْدِيدْ؟ 10وْتَعْمْلُوا قِيمَة لِمْوَاسِمْ وْأُشْهْرَة وْأَوْقَاتْ وْأَعْوَامْ. 11آنَا نْخَافْ لاَ التْعَبْ الِّي تْعِبْتُو عْلِيكُمْ يْضِيعْ مِنْ غِيرْ فَايْدَة.

12يَا إِخْوَة نِتْرَجَّاكُمْ بَاشْ تْوَلِّيوْا كِيفِي، عْلَى خَاطِرْنِي آنَا زَادَا وَلِّيتْ كِيفْكُمْ، انْتُومَا مَا ظْلَمْتُونِيشْ بِالكُلْ. 13آمَا انْتُومَا عْرَفْتُوا الِّي آنَا عِنْدِي مْرَضْ فِي بَدْنِي وَقْتِلِّي بَشِّرْتْكُمْ فِي الأُوِّلْ. 14وِالمْرَضْ الِّي كَانْ فِي بَدْنِي هُوَ إِمْتِحَانْ لِيكُمْ، انْتُومَا مَا حْقَرْتُونِيشْ وْمَا بْعِدْتُوشْ عْلِيَّا بِسْبَبْ المْرَضْ هَاذَاكَا، آمَا قْبِلْتُونِي كَإِنِّي مَلاَكْ مِنْ عِنْدْ اللهْ وِلاَّ كِيفْ المَسِيحْ يَسُوعْ. 15إِمَّالاَ وِينِي فَرْحِتْكُمْ مْتَاعْ قْبَلْ؟ آنَا نِشْهْدِلْكُمْ الِّي كَانْ جِيتُوا تْنَجّْمُوا تَالِي رَاكُمْ قَلَّعْتُوا عِينِيكُمْ وِعْطِيتُوهُمْلِي. 16يَاخِي تَوَّا وَلِّيتْ العْدُو مْتَاعْكُمْ عْلَى خَاطِرْنِي كَلِّمْتْكُمْ بِالحْقِيقَة؟ 17هَاكَا النَّاسْ الأُخْرِينْ يْغِيرُوا عْلِيكُمْ آمَا مُوشْ عْلَى حُسْنْ نِيَّة، هُومَا يْحِبُّوا يْبَعّْدُوكُمْ عْلِينَا بَاشْ تْغِيرُوا عْلِيهُمْ. 18الغِيرَة بَاهْيَة آمَا كِتْكُونْ فِي الحَقْ، وْدِيمَا، مُوشْ كَانْ وَقْتِلِّي نْكُونْ مُوجُودْ مَا بِينَاتْكُمْ. 19يَا وْلاَدِي الِّي آنَا نِتْعَذِّبْ عْلَى خَاطِرْكُمْ مَرَّة أُخْرَى كِيفْ المْرَا الِّي بَاشْ تُولِدْ حَتَّى لِينْ تْوَلِّيوْا كِيفْ المَسِيحْ. 20وْقَدَّاشْ نِتْمَنَّى لُوكَانْ نْكُونْ مُوجُودْ بِينَاتْكُمْ وِنْبَدِّلْ صُوتِي، عْلَى خَاطِرْنِي مِتْحَيِّرْ عْلِيكُمْ.

مَثَلْ هَاجَرْ وْسَارَّة

21قُولُولِي يَلِّي تْحِبُّوا تَرْجْعُوا تَحْتْ سُلْطِةْ الشَّرِيعَة: يَاخِي مَا سْمَعْتُوشْ آشْ جَا فِي الشَّرِيعَة؟ 22مَكْتُوبْ فِي كْتَابْ الشَّرِيعَة: إِبْرَاهِيمْ كَانُوا عَنْدُو زُوزْ وْلاَدْ، وَاحِدْ مِالمْرَا الخْدِيمَة وِالآخَرْ مِالمْرَا الحُرَّة. 23وِلْدْ الخْدِيمَة جَابِتُّو شَهْوِةْ البْدَنْ، آمَا وِلْدْ الحُرَّة تُولِدْ بَاشْ يْتَمِّمْ الوَعْدْ.

24وِالحْكَايَة هَاذِي هِيَ مَثَلْ مَقْصُودْ بِيهْ حَاجَة أُخْرَى، الزُّوزْ نْسَاء هَاذُومَا هُومَا زُوزْ عْهُودْ. الأُوِّلْ جَايْ مِنْ جْبَلْ سِينَاءْ وِالمُولُودِينْ فِيهْ يْكُونُوا عَبِيدْ وِلِّي هُومَا وْلاَدْ هَاجَرْ. 25وْكِلْمِةْ هَاجَرْ تْسَمَّاتْ عْلَى جْبَلْ سِينَاءْ بْلاَدْ العْرَبْ وِلِّي هِيَ أُورْشَلِيمْ المُوجُودَة تَوَّا وْهِيَ وِوْلاَدْهَا مُسْتَعْبْدِينْ. 26آمَا العَهْدْ الثَّانِي الرَّمْزْ مْتَاعُو هُوَ المْرَا الحُرَّة الِّي هِيَ أُورْشَلِيمْ السَّمَاوِيَّة الِّي هِيَ أُمّْنَا. 27- وْرَاهُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

أَفْرْحِي يَلِّي مَا تَضْنَاشْ وْيَلِّي مَا تُولِدْشْ

عَيّْطِي بْأعْلَى صُوتِكْ يَلِّي مَا تْوَجَّعْتِشْ

رَاهُمْ وْلاَدْ المَهْجُورَة أَكْثِرْ مِنْ وْلاَدْ الِّي تْعِيشْ عِنْدْ رَاجِلْهَا.

28آمَا انْتُومَا يَا إِخْوَة رَاكُمْ وْلاَدْ الوَعْدْ كِيمَا إِسْحَاقْ. 29آمَا كِيفْ مَا قْبَلْ كَانْ المُولُودْ مِنْ شَهْوِةْ البْدَنْ يْعَذِّبْ فِي المُولُودْ مِالرُّوحْ رَاهُو نَفْسْ الشَّيْء قَاعِدْ يْصِيرْ تَوَّا. 30- آمَا آشْ يْقُولْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «طَرِّدْ الخْدِيمَة وْوِلْدْهَا، عْلَى خَاطِرْ وِلْدْ الخْدِيمَة مَا يُورِثْشْ مْعَ وِلْدْ الحُرَّة.» 31إِمَّالاَ أَحْنَا يَا إِخْوَة مَا نَاشْ وْلاَدْ الخْدِيمَة، آمَا رَانَا وْلاَدْ الحُرَّة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index