Search form

غَلاَطْيَة 4:15

15إِمَّالاَ وِينِي فَرْحِتْكُمْ مْتَاعْ قْبَلْ؟ آنَا نِشْهْدِلْكُمْ الِّي كَانْ جِيتُوا تْنَجّْمُوا تَالِي رَاكُمْ قَلَّعْتُوا عِينِيكُمْ وِعْطِيتُوهُمْلِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index