Search form

غَلاَطْيَة 4:9

9آمَا تَوَّا كِعْرَفْتُوا اللهْ، وِلاَّ اللهْ هُوَ الِّي عْرَفْكُمْ، كِيفَاشْ تَرْجْعُوا لِلأَفْكَارْ مْتَاعْ البَشَرْ الِّي تْخُصْ الحَاجَاتْ القْوِيَّة الِّي مَا تِتْشَافِشْ فِي الدِّنْيَا وِلِّي مَا عِنْدْهَاشْ قِيمَة وِتْحِبُّوا تَرْجْعُوا عَبِيدْ مْتَاعْهَا مِنْ جْدِيدْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index