Search form

غَلاَطْيَة 5

الحُرِّيَّة المَسِيحِيَّة

1المَسِيحْ حَرِّرْنَا وْحَطّْنَا فِي طْرِيقْ الحُرِّيَّة، إِمَّالاَ اثْبْتُوا وَابْقَاوْ أَحْرَارْ وْمَا تَرْجْعُوشْ لِحْمِلْ العُبُودِيَّة.

2آنَا بُولُسْ نْقُولِلْكُمْ: إِذَا تِطَّهْرُوا رَاهُو المَسِيحْ مَا يِنْفَعْكُمْشْ فِي حَتَّى شَيْء. 3وْنِشْهِدْ مَرَّة أُخْرَى عْلَى كُلْ وَاحِدْ مْطَهِّرْ الِّي هُوَ مَلْزُومْ بَاشْ يْطِيعْ الشَّرِيعَة الكُلْهَا. 4يَلِّي تْحِبُّوا الصْلاَحْ الِّي يْجِي مِالشَّرِيعَة، بْعِدْتُوا عْلَى المَسِيحْ وْتِحْرِمْتُوا مِالنِّعْمَة. 5رَانَا عْلَى طْرِيقْ الرُّوحْ وْبِالإِيمَانْ نِسْتَنَّاوْ فِي الأَمَلْ الِّي يْجِي مِالبِرْ. 6فِي يَسُوعْ المَسِيحْ مَا ثَمَّاشْ مَنْفْعَة لاَ فِي الطْهُورْ وْلاَ فِي غِيرْ الطْهُورْ، آمَا الإِيمَانْ الِّي يُظْهُرْ فِي المْحَبَّة.

7كُنْتُوا مَاشِينْ بِالقْدَا شْكُونْ عَطِّلْكُمْ حَتَّى لِينْ وَلِّيتُوا مَا اطِّيعُوشْ الحَقْ؟ 8التَّغْلِيطْ هَاذَا مُوشْ مِنْ عِنْدْ الِّي نَادَاكُمْ. 9رَاهِي شْوَيَّة خْمِيرَة كَافْيَة بَاشْ تْخَمِّرْ العْجِينْ الكُلُّو. 10آمَا عِنْدِي ثِيقَة مِنْ عِنْدْ الرَّبْ فِيكُمْ الِّي انْتُمْ مَا كُمْشْ بَاشْ تْفَكّْرُوا انّْكُمْ تِمْشِيوْ فِي طْرِيقْ آخَرْ وْإِنُّو الِّي يَعْمِلْ في المَشَاكِلْ فِي وُسْطْكُمْ بَاشْ يِتْعَاقِبْ مَهْمَا يْكُونْ هُوَ. 11آمَا يَا إِخْوَة كَانْ جَا صْحِيحْ الِّي آنَا مَازِلْتْ انَّادِي بِالطْهُورْ، إِمَّالاَ عْلاَشْ يْعَذّْبُوا فِيَّ لْتَوَّا، إِمَّالاَ رَاهُو حْدِيثِي عْلَى الصَّلِيبْ مَا يَعْمِلْشْ حَتَّى مُشْكْلَة. 12يَا لِيتْهُمْ الِّي يِقَلّْقُوا فِيكُمْ يَفْنَاوْ.

13يَا إِخْوَة رَاكُمْ تِدْعِيتُوا لِلحُرِّيَّة، وْمَا تِسْتَعْمْلُوشْ الحُرِّيَّة بَاشْ تْرَضُّوا الشَّهَوَاتْ مْتَاعْ بْدَنْكُمْ، آمَا اخْدْمُوا بْعَضْكُمْ بِمْحَبَّة. 14رَاهِي الشَّرِيعَة الكُلْ اتِّمْ فِي وْصِيَّة وَحْدَة: «حِبْ قْرِيبِكْ كِيفْ مَا تْحِبْ رُوحِكْ.» 15آمَا إِذَا كَانْكُمْ تْعَضُّوا وْتَاكْلُوا فِي بْعَضْكُمْ رُدُّوا بَالْكُمْ لاَ تِفْنُوا بْعَضْكُمْ.

الرُّوحْ وِالبْدَنْ

16إِمَّالاَ نْقُولْ: عِيشُوا فِي الرُّوحْ، وْمَا تَعْمْلُوشْ شْهَاوِي البْدَنْ. 17رَاهُو البْدَنْ يِشْتْهَى عَكْسْ الرُّوحْ، وِالرُّوحْ عَكْسْ البْدَنْ، وْهَاذُمْ الإِثْنِينْ كُلْ وَاحِدْ يْقَاوِمْ فِي الآخَرْ، حَتَّى لِينْ مَا تَعْمْلُوشْ الشَّيْء الِّي تْحِبُّوا عْلِيهْ. 18آمَا إِذَا كَانْكُمْ يْقُودْ فِيكُمْ الرُّوحْ رَاكُمْ مَا كُمْشْ تَحْتْ السُّلْطَة مْتَاعْ الشَّرِيعَة. 19أَعْمَالْ البْدَنْ ظَاهْرَة وْهِيَ: الزْنَى وِالنْجَاسَة وِالفْسَادْ 20وِعْبَادِةْ الصْنَبْ وِالسِّحْرْ وِالعَدَاوَة وِالعَرْكْ وِالغِيرَة وِالغَشَّة وِالتَّحَزُّبْ وِالإِنْقِسَامْ وِالتَّعَصُّبْ. 21وِالحُسْدْ وِالسُّكْرْ وِالتَّبْذِيرْ وِالحَاجَاتْ الِّي تِشْبِهْ لْهَاذُومَا. آنَا انَّبَّهْكُمْ تَوَّا كِيفْ مَا نَبِّهْتْكُمْ قْبَلْ: الِّي يَعْمْلُوا الحَاجَاتْ هَاذِي، مَا هُمْشْ بَاشْ يُورْثُوا مَمْلِكْةْ اللهْ.

22آمَا ثَمَرْ الرُّوحْ هُوَ: المْحَبَّة وِالفَرَحْ وِالسَّلاَمْ وْوِسْعْ البَالْ وِالبْهَاوَة وِالطِّيبَة وِالأَمَانَة 23وِاللُّطْفْ وِالتَّحَكُّمْ فِي النَّفْسْ وْمَا ثَمَّة حَتَّى قَانُونْ يَمْنَعْ الحَاجَاتْ هَاذُمْ. 24آمَا الِّي وَلاَّوْ تَابْعِينْ لِلمَسِيحْ، هُومَا صَلْبُوا الطْبِيعَة مْتَاعْ البَشَرْ مْعَ الرَّغَبَاتْ وِالشْهَاوِي. 25إِذَا أَحْنَا نَحْيَاوْ بِالرُّوحْ يِلْزِمْنَا زَادَا نْعِيشُوا بِالرُّوحْ. 26وْمَا نِتْفُوخْرُوشْ عْلَى بْعَضْنَا وْمَا نْعَانْدُوشْ بْعَضْنَا وْكُلْ وَاحِدْ يِحْسِدْ الآخَرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index