Search form

غَلاَطْيَة 6

الوْصَايَا الإِخْرَانِيَّة

1يَا إِخْوَة إِذَا وَاحِدْ مِنْكُمْ عْمَلْ ذَنْبْ حَاوْلُوا تْرَجّْعُوهْ انْتُومَا الرُّوحَانِيِّينْ بْرُوحْ لُطْفْ وْإِنْتِ زَادَا رُدْ بَالِكْ لاَ تَعْمِلْ ذَنْبْ. 2وْكُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ يْهِزْ حِمْلْ الآخَرْ وْهَكَّا تْكَمّْلُوا شَرِيعِةْ المَسِيحْ. 3وْإِذَا وَاحِدْ ظَنْ رُوحُو شَيْء وْهُوَ حَتَّى شَيْء رَاهُو يِخْدَعْ فِي رُوحُو. 4وْكُلْ وَاحِدْ يْثَبِّتْ فِي الخِدْمَة مْتَاعُو وَقْتْهَا يْنَجِّمْ يِتْفُوخِرْ بِالشَّيْء الِّي يْخُصُّو هُوَ مُوشْ الِّي يْخُصْ غِيرُو. 5وْكُلْ وَاحِدْ بَاشْ يْهِزْ الحْمِلْ مْتَاعُو. 6الِّي يِتْعَلِّمْ الكِلْمَة يْشَارِكْ الِّي عَلِّمْهَا فِي الخِيرَاتْ الكُلْ.

7مَا تِتْخِدْعُوشْ: رَاهُو اللهْ مَا يْنَجِّمْ يِسْتَهْزَى بِيهْ حَتَّى حَدْ، وْكُلْ مَا يَزْرْعُو الإِنْسَانْ يَحْصْدُو زَادَا. 8الِّي يَزْرَعْ لِلبْدَنْ مْتَاعُو، مِالبْدَنْ يَحْصِدْ الفْسَادْ. وِلِّي يَزْرَعْ لِلرُّوحْ، مِالرُّوحْ يَحْصِدْ حَيَاةْ أَبَدِيَّة. 9إِمَّالاَ مَا تِفْشْلُوشْ فِي عَمْلاَنْ الخِيرْ، رَاهُو كِيْجِي الوَقْتْ بَاشْ نَحْصْدُوا إِذَا مَا نِتْرْخَاوِشْ. 10مَا دَامْ عِنْدْنَا الفُرْصَة نَعْمْلُوا الخِيرْ لِلنَّاسْ الكُلْ وْبِالأَخَصْ لْأَهْلْ الإِيمَانْ.

الخَاتْمَة

11شُوفُوا مَا اكْبِرْهَا الحْرُوفْ الِّي كْتِبْتْهَالْكُمْ بِيدِي! 12هَاكَا الِّي يْحِبُّوا يُظْهْرُوا بْمَظْهِرْ بَاهِي فِي البْدَنْ يْلَزّْمُوا عْلِيكُمْ بَاشْ تِطَّهْرُوا وْهُومَا يَعْمْلُوا هَاذَا بَاشْ مَا يِتْعَذّْبُوشْ بِسْبَبْ صَلِيبْ المَسِيحْ. 13حَتَّى هَاكَا الِّي يِطَّهْرُوا هُومَا بِيدْهُمْ مَا يَعْمْلُوشْ بِالشَّرِيعَة، آمَا يْحِبُّوكُمْ انْتُومَا تِطَّهْرُوا بَاشْ يِتْفُوخْرُوا فِي البْدَنْ مْتَاعْكُمْ. 14آمَا آنَا حَاشَانِي وْمَا نِتْفُوخِرْ كَانْ بْصَلِيبْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ، الِّي بِيهْ صَارْ العَالَمْ بِالنِّسْبَة لِيَّا مَصْلُوبْ وْآنَا وَلِّيتْ بِالنِّسْبَة لِيهْ مَصْلُوبْ. 15الطْهُورْ حَتَّى شَيْء وْغِيرْ الطْهُورْ حَتَّى شَيْء، آمَا المُهِمْ إِنُّو الإِنْسَانْ يْصِيرْ خْلِيقَة جْدِيدَة. 16السَّلاَمْ وِالرَّحْمَة عْلَى كُلْ الِّي يْعِيشُوا بِالشَّيْء هَاذَا وِعْلَى إِسْرَائِيلْ اللهْ.

17بَعْدْ اليُومْ هَاذَا حَتَّى حَدْ مَا عَادْ يْزِيدْ عْلِيَّا تْعَبْ آخَرْ عْلَى خَاطِرْنِي هَازْ عَلاَمَاتْ الرَّبْ يَسُوعْ فِي بَدْنِي.

18يَا إِخْوَة نِعْمِةْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ مْعَاكُمْ. آمِينْ!

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index