Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 1

كِلْمِةْ اللهْ عْلَى طْرِيقْ ابْنُو

1اللهْ قْبَلْ كَلِّمْ جْدُودْنَا بَرْشَة مَرَّاتْ ابَّرْشَة طُرُقْ عْلَى طْرِيقْ الأَنْبِيَاءْ، 2آمَا تَوَّا، فِي آخِرْ الزْمَانْ، رَاهُو كَلِّمْنَا بْإِبْنُو الِّي حَطُّوا وَارِثْ لْكُلْ شَيْء وْبِيهْ هُوَ خْلَقْ العَالَمْ. 3هُوَ النُّورْ مْتَاعْ مَجْدْ اللهْ الِّي يِلْمَعْ وْكِيفُو بِالضَّبْطْ، يِتْلْهَى بِالعَالَمْ بْكِلْمْتُو القْوِيَّة. وْبَعْدْ مَا طَهِّرْنَا مِنْ ذْنُوبْنَا قْعَدْ عْلَى يْمِينْ اللهْ العَالِي فِي مَجْدُو فِي السْمَاءْ،

الإِبْنْ أَعْظِمْ مِالمْلاَيْكَة

4وْهَكَّا وَلَّى أَعْظِمْ ابَّرْشَة مِالمْلاَيْكَة عْلَى قَدْرْ مَا وْرِثْ إِسْمْ أَعْظِمْ ابَّرْشَة مِنْ أَسَامِيهُمْ هُومَا الكُلْهُمْ. 5- إِمَّالاَ آنَاهُو المَلاَكْ الِّي قَالُّو اللهْ:

إِنْتِ ابْنِي،

وْآنَا اليُومْ جِبْتِكْ؟

وِلاَّ:

بَاشْ نْكُونْلُو بُو

وِيْكُونْلِي إِبْنْ.

6- وْوَقْتِلِّي دَخِّلْ وِلْدُو الكْبِيرْ لِلعَالَمْ قَالْ زَادَا:

خَلِّي المْلاَيْكَة مْتَاعْ اللهْ الكُلْهُمْ يُسْجْدُولُو.

7- وْقَالْ عْلَى المْلاَيْكَة مْتَاعُو:

يْرُدْ الأَرْيَاحْ مْلاَيِكْتُو،

النَّارْ وِالجْمَرْ خُدَّامُو.

8آمَا قَالْ عْلَى الإِبْنْ:

العَرْشْ مْتَاعِكْ يَا اللهْ ثَابِتْ لِلأَبَدْ،

وِالعَدْلْ مْتَاعِكْ يْكُونْ عْصَا المُلْكْ.

9تْحِبْ الحَقْ وْتَكْرَهْ الشَّرْ،

هَاذَاكَا عْلاَشْ اللهْ إِلاَهِكْ مِسْحِكْ بِالزِّيتْ مْتَاعْ فَرْحَة كْبِيرَة أَكْثِرْ مِنْ صْحَابِكْ.

10- وْقَالْ زَادَا:

إِنْتِ يَا رَبْ، حَطِّيتْ سَاسْ الأَرْضْ

مِنْ قْدِيمْ الزْمَانْ،

وْصْنَعْتْ السْمَاوَاتْ بِيْدِيكْ،

11هُومَا يَفْنَاوْ كِيمَا اللِّبْسَة القْدِيمَة الِّي تِتْهَرَّى

آمَا إِنْتِ تَبْقَى.

12تِطْوِيهُمْ كِيفْ اللِّبْسَة وْهُومَا يِتْبَدّْلُوا،

وْإِنْتِ تَبْقَى

وْعُمْرِكْ مَا تُوفَى.

13- وْآنَاهُو المَلاَكْ الِّي قَالُّو اللهْ:

أُقْعُدْ عْلَى يْمِينِي

حَتَّى لِينْ نْحُطْ الأَعْدَاءْ مْتَاعِكْ تَحْتْ سَاقِيكْ؟

14يَاخِي المْلاَيْكَة هَاذُومَا مَا هُمْشْ أَرْوَاحْ يِخْدْمُوا فِي رَبِّي يَبْعِثْهُمْ لِلنَّاسْ الِّي يُخْلْصُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index