Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 10:1

1مَا دَامْهَا الشَّرِيعَة مَاهِي إِلاَّ ظُلْ مْتَاعْ الحَاجَاتْ البَاهْيَة الِّي بَاشْ تْجِي وْمَا هِيشْ هِيَ بِيدْهَا الحْقِيقَة، إِمَّالاَ مَا تْنَجِّمْشْ تْرُدْ الِّي يِتْقَرّْبُوا بِيهَا للهْ صَالْحِينْ بِالذْبَايِحْ هِيَ بِيدْهَا الِّي يْقَدّْمُوا فِيهَا دِيمَا عَامْ بَعْدْ عَامْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index