Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 10:25

25وْمَا نْبَطّْلُوشْ نِتْقَابْلُوا كِيفْ مَا بَطّْلُوا جْمَاعَة مِنْكُمْ، آمَا نْشَجّْعُوا بْعَضْنَا، بْقَدْرْ مَا تْشُوفُوا الِّي يُومْ الرَّبْ قْرُبْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index