Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 12:11

11فِي الوَقْتْ الحَاضِرْ كُلْ تَأْدِيبْ يُظْهُرْ الِّي هُوَ يْحَزِّنْ أَكْثِرْ مِنُّو يْفَرَّحْ، وْفِي الإِخِّرْ يْجِيبْ الغَلَّة مْتَاعْ البِرْ الِّي فِيهَا السَّلاَمْ لِلِّي ادَّرْبُوا عْلَى التَّأْدِيبْ هَاذَاكَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index