Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 12:2

2وْإِحْنَا خَازْرِينْ لْيَسُوعْ الِّي إِيمَانَّا يِبْدَى فِيهْ هُوَ وْيُوفَى فِيهْ هُوَ، الِّي صْبَرْ عْلَى الصَّلِيبْ عْلَى جَالْ الفَرْحَة الِّي تِعْطَاتْلُو وْمُوشْ عَامِلْ حْسَابْ لِلعَارْ، وِقْعَدْ عْلَى يْمِينْ العَرْشْ مْتَاعْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index