Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 12:25

25أَحْرْصُوا عْلَى إِنّْكُمْ مَا تُرْفْضُوشْ هَاكَا الِّي يِتْكَلِّمْ. إِذَا هُومَا مَا نَجّْمُوشْ يُهْرْبُوا كِرَفْضُوا الِّي نَبِّهْهُمْ فِي الأَرْضْ، كِيفَاشْ أَحْنَا بَاشْ نُهْرْبُوا كِنُرْفْضُوا الِّي نَبِّهْنَا مِالسْمَاءْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index