Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 12:3

3فَكّْرُوا فِي هَاكَا الِّي صْبَرْ عْلَى العْذَابْ الِّي عَذّْبُوهْ بِيهْ النَّاسْ المِذْنْبِينْ بَاشْ مَا تِتْعْبُوشْ وِقْلُوبْكُمْ مَا تِفْشِلْشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index