Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 12:7

7يِلْزِمْكُمْ تِتْحَمّْلُوا الوْجَايِعْ الِّي اللهْ يْأَدِّبْ فِيكُمْ بِيهُمْ. اللهْ يْعَامِلْ فِيكُمْ كِيفْ وْلاَدُو، وْآنَاهُو الوْلَدْ الِّي بُوهْ مَا يْأَدّْبُوشْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index