Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 12:8

8إِذَا كَانْ تَبْقَاوْ مَا تِتْأَدّْبُوشْ، وِالنَّاسْ الكُلْ تْأَدّْبُوا، إِمَّالاَ رَاكُمْ وْلاَدْ زْنَى مُوشْ وْلاَدْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index