Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 13:15

15خَلِّينَا دِيمَا نْقَدّْمُوا لْرَبِّي ذْبِيحَة مْتَاعْ تَسْبِيحْ عْلَى طْرِيقْ يَسُوعْ، الِّي هِيَ الغَلَّة الِّي تُخْرُجْ مِالفُمْ الِّي يِعْتَرِفْ بْإِسْمُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index