Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 13:2

2وْمَا تَنْسَاوْشْ بَاشْ تْرَحّْبُوا بِالبْرَايْنِيَّة، رَاهُو بِالشَّيْء هَاذَا ثَمَّة شْكُونْ الِّي ضَيّْفُوا مْلاَيْكَة مِنْ غِيرْ مَا يَعْرْفُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index