Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 13:23

23نْخَبِّرْكُمْ الِّي خُونَا تِيمُوثَاوُسْ خْرَجْ مِالحَبْسْ. تَوْ نْجِيكُمْ آنَا وْيَاهْ إِذَا كَانْ يْجِي عْلَى قْرِيبْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index