Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 2

الخَلاَصْ العْظِيمْ

1هَاذَاكَا عْلاَشْ يِلْزِمْنَا نْشِدُّوا صْحِيحْ فِي التَّعْلِيمْ الِّي تْعَلِّمْنَاهْ بَاشْ مَا نْضَيّْعُوشْ الطْرِيقْ الصْحِيحْ. 2وِالرِّسَالَة الِّي تْبَعْثِتْ عْلَى طْرِيقْ المْلاَيْكَة ثِبْتِتْ الِّي هِيَ صْحِيحَة، وِلِّي حَقْرُوهَا وْمَا حَطُّوهَاشْ فِي بَالْهُمْ تْعَاقْبُوا العِقَابْ الِّي يِسْتْحَقُّوهْ. 3إِمَّالاَ كِيفَاشْ أَحْنَا نِمْنْعُوا مِالعِقَابْ إِذَا مَا عْطِينَاشْ قِيمَة لْخَلاَصْ كِيمَا هَاذَا؟ الرَّبْ خَبِّرْنَا بِيهْ مِالأُوِّلْ، وْزَادُوا أَكّْدُوهُولْنَا النَّاسْ الِّي سَمْعُوهْ، 4وِالله أَكِّدْ الشْهَادَاتْ مْتَاعْهُمْ بْأَمَارَاتْ وِعْجَايِبْ وْأَنْوَاعْ مْتَاعْ مُعْجْزَاتْ، وْبِالمَوَاهِبْ مْتَاعْ الرُّوحْ القُدُسْ الِّي يْفَرِّقْهَا كِيفْ مَا حَبْ.

المَسِيحْ هُوَ القَايِدْ مْتَاعْنَا

5رَاهُو اللهْ مَا حَطِّشْ العَالَمْ الِّي جَايْ وِلِّي نِحْكُوا عْلِيهْ تَحْتْ سُلْطِةْ المْلاَيْكَة، 6- وْثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ قَالْ فِي الكْتُبْ المُقَدّْسَة:

شْكُونُو هُوَ الإِنْسَانْ يَا اللهْ حَتَّى لِينْ تِتْذَكّْرُو؟

وِشْكُونْ هُوَ إِبْنْ الإِنْسَانْ حَتَّى لِينْ تْفَكِّرْ فِيهْ؟

7رَدِّيتُو أَقَلْ مِالمْلاَيْكَة بِشْوَيَّة لْمُدَّة مِالزْمَانْ،

وِعْطِيتُو مَجْدْ وْكَرَامَة،

8وْحَطِّيتْ كُلْ شَيْء تَحْتْ سَاقِيهْ.

إِذَا كَانْ اللهْ حَطْ كُلْ شَيْء تَحْتْ سُلْطْتُو رَاهُو مَا خَلاَّشْ حَتَّى حَاجَة مَا هِيشْ اطِّيعْ فِيهْ. آمَا تَوَّا رَانَا مَا نَاشْ نْشُوفُوا فِي كُلْ شَيْء تَحْتْ سُلْطْتُو 9آمَا هَاكَا الِّي اللهْ رَدُّو أَقَلْ مِالمْلاَيْكَة بِشْوَيَّة لْمُدَّة مِالزْمَانْ، الِّي هُوَ يَسُوعْ، نْشُوفُوهْ حَاطْ فُوقْ رَاسُو تَاجْ المَجْدْ وِالكَرَامَة عْلَى خَاطْرُو تْحَمِّلْ الوْجَايِعْ مْتَاعْ المُوتْ، وْنْعِمْ اللهْ عْلِينَا كِخَلاَّهْ يْذُوقْ المُوتْ عْلَى خَاطِرْ النَّاسْ الكُلْ.

10إِي نْعَمْ، بَاهِي إِنُّو اللهْ الِّي كُلْ شَيْء كَانْ عْلَى خَاطْرُو هُوَ وْبِيهْ هُوَ، كِحَبْ يِهْدِي بَرْشَة مِنْ وْلاَدُو لِلمَجْدْ، رَدْ القَايِدْ مْتَاعْ خَلاَصْهُمْ كَامِلْ عْلَى طْرِيقْ الوْجَايِعْ، 11رَاهُو الِّي يْقَدِّسْ وِلِّي يِتْقَدّْسُوا عِنْدْهُمْ أَصْلْ وَاحِدْ، هَاذَاكَا عْلاَشْ مَا يِحْشِمْشْ بِيهُمْ بَاشْ يْسَمِّيهُمْ إِخْوَة، 12- وِيْقُولْ:

بَاشْ نْبَشِّرْ إِخْوْتِي بْإِسْمِكْ

وْفِي وُسْطْ الجْمَاعَة نْسَبّْحِكْ.

13- وِيْقُولْ زَادَا:

آنَا تْوَكِّلْتْ عْلَى اللهْ،

وْزَادَا:

هَانِي مْعَ الوْلاَدْ الِّي عْطَاهُمْلِي اللهْ.

14وْكِكَانُوا الوْلاَدْ مِتْشَارْكِينْ فِي اللْحَمْ وِالدَّمْ، تْشَارِكْ مْعَاهُمْ يَسُوعْ زَادَا فِي الطْبِيعَة هَاذِي بَاشْ يِقْضِي بْدَمُّو عَلِّي عَنْدُو سُلْطِةْ المُوتْ، الِّي هُوَ بْلِيسْ، 15وِيْحَرَّرْ الِّي عَدَّاوْا حْيَاتْهُمْ الكُلْهَا عَبِيدْ وْخَايْفِينْ مِالمُوتْ. 16جَا مُوشْ بَاشْ يْعَاوِنْ المْلاَيْكَة، آمَا بَاشْ يْعَاوِنْ ذُرِّيِّةْ إِبْرَاهِيمْ 17يَاخِي كَانْ لاَزْمُو يْكُونْ يِشْبِهْ لِخْوَاتُو فِي كُلْ شَيْء، بَاشْ يْكُونْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ، رَحِيمْ وْأَمِينْ فِي خِدْمِةْ اللهْ، وِيْكَفِّرْ عْلَى ذْنُوبْ الشَّعْبْ، 18وْوَلَّي قَادِرْ بَاشْ يْعَاوِنْ الِّي يِتْجَرّْبُوا عْلَى خَاطْرُو هُوَ بِيدُو تْجَرِّبْ وِتْعَذَّبْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index