Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 2:2

2وِالرِّسَالَة الِّي تْبَعْثِتْ عْلَى طْرِيقْ المْلاَيْكَة ثِبْتِتْ الِّي هِيَ صْحِيحَة، وِلِّي حَقْرُوهَا وْمَا حَطُّوهَاشْ فِي بَالْهُمْ تْعَاقْبُوا العِقَابْ الِّي يِسْتْحَقُّوهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index