Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 2:9

9آمَا هَاكَا الِّي اللهْ رَدُّو أَقَلْ مِالمْلاَيْكَة بِشْوَيَّة لْمُدَّة مِالزْمَانْ، الِّي هُوَ يَسُوعْ، نْشُوفُوهْ حَاطْ فُوقْ رَاسُو تَاجْ المَجْدْ وِالكَرَامَة عْلَى خَاطْرُو تْحَمِّلْ الوْجَايِعْ مْتَاعْ المُوتْ، وْنْعِمْ اللهْ عْلِينَا كِخَلاَّهْ يْذُوقْ المُوتْ عْلَى خَاطِرْ النَّاسْ الكُلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index