Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 3

يَسُوعْ أَعْظِمْ مِنْ مُوسَى

1إِمَّالاَ يَا خْوَاتِي القِدِّيسِينْ الِّي مْشَارْكِينْ فِي الدَّعْوَة مْتَاعْ اللهْ، شُوفُوا يَسُوعْ الرَّسُولْ وْأَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ مْتَاعْ الإِيمَانْ الِّي نِعْتَرْفُوا بِيهْ، 2رَاهُو أَمِينْ مْعَ الِّي خْتَارُو، كِيفْ مَا كَانْ مُوسَى أَمِينْ فِي بِيتْ اللهْ الكُلُّو. 3رَاهُو هَاذَا وَلَّى مِسْتْحَقْ لْمَجْدْ أَكْثِرْ مِنْ مُوسَى، عْلَى قَدْ مَا هُو البَنَّايْ مْتَاعْ الدَّارْ عَنْدُو قْدَرْ أَكْثِرْ مِالدَّارْ. 4كُلْ دَارْ عِنْدْهَا بَنَّايْ، وِالله هُوَ الِّي يِبْنِي كُلْ شَيْء. 5وْمُوسَى كَانْ أَمِينْ فِي بِيتْ اللهْ الكُلُّو وْخَادِمْ يِشْهِدْ عْلَى الشَّيْء الِّي اللهْ بَاشْ يْخَبِّرْ بِيهْ. 6آمَا المَسِيحْ، مَا دَامُو إِبْنْ اللهْ هُوَ أَمِينْ فِي بِيتْ اللهْ الِّي هِيَ أَحْنَا، إِذَا كَانْ شَدِّينَا صْحِيحْ فِي الفُخْرَة الِّي عِنْدْنَا وِالثِّيقَة وِالأَمَلْ مْتَاعْنَا.

الدْخُولْ لِلرَّاحَة مْتَاعْ اللهْ

7- هَاذَاكَا عْلاَشْ، كِيفْ مَا يْقُولْ الرُّوحْ القُدُسْ:

اليُومْ، إِذَا سْمَعْتُوا صُوتْ اللهْ،

8مَا تْكَسّْحُوشْ قْلُوبْكُمْ

كِيفْ مَا عْمَلْتُوا نْهَارِتْ الِّي عْصِيتُونِي،

نْهَارِتْ الِّي جَرِّبْتُونِي فِي الصَّحْرَاء،

9وِينْ جَرّْبُوني جْدُودْكُمْ،

وْشَافُوا الأَعْمَالْ مْتَاعِي لْمُدِّةْ أَرْبْعِينْ سْنَة.

10هَاذَاكَا عْلاَشْ عِفْتْ الجِيلْ هَاذَاكَا وْقُلْتْ:

قْلُوبْهُمْ بْقَاتْ فِي الضْلاَلْ

وْمَا عَرْفُوشْ الثْنَايَا مْتَاعِي،

11يَاخِي حْلِفْتْ وَقْتِلِّي غْضَبْتْ عْلِيهُمْ

إِنّْهُمْ مَا يُدْخْلُوشْ لِلرَّاحَة مْتَاعِي.

12رُدُّوا بَالْكُمْ، يَا الإِخْوَة، إِنُّو مَا يْكُونِشْ فِي وُسْطْكُمْ وَاحِدْ قَلْبُو قَاسِي وْمُوشْ مُؤْمِنْ يْبَعّْدُو عْلَى اللهْ الحَيْ، 13آمَا شَجّْعُوا بْعَضْكُمْ كُلْ يُومْ، مَا دَامُو الوَقْتْ مَازَالْ يِتْسَمَّى «اليُومْ»، كِيفْ مَا يْقُولْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ، بَاشْ حَتَّى وَاحِدْ فِيكُمْ مَا تْغُرُّو الذْنُوبْ وْقَلْبُو يْوَلِّي قَاسِي. 14رَانَا أَحْنَا الكُلْنَا مِتْشَارْكِينْ مْعَ المَسِيحْ إِذَا نْشِدُّوا صْحِيحْ لِلإِخْرْ فِي الثِّيقَة الِّي عِنْدْنَا مِالأُوِّلْ. 15- رَاهُو الكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ: «اليُومْ، إِذَا كَانْ سْمَعْتُوا صُوتْ اللهْ مَا تْكَسّْحُوشْ قْلُوبْكُمْ كِيفْ مَا عْمَلْتُوا يُومِتْ الِّي عْصِيتُوا.» 16وِشْكُونْهُمْ الِّي ثَارُوا عْلِيهْ بَعْدْ مَا سَمْعُوا صُوتُو؟ يَاخِي مُوشْ هُومَا الِّي خَرِّجْهُمْ مُوسَى مِنْ مَصْرْ الكُلْهُمْ؟ 17وِعْلَى شْكُونْ اللهْ غْضَبْ لْمُدِّةْ أَرْبْعِينْ سْنَة؟ يَاخِي مُوشْ عَلِّي عَمْلُوا الذْنُوبْ وْطَاحُوا مُوتَى فِي الصَّحْرَاء؟ 18وِعْلَى شْكُونْ حْلِفْ «أَنّْهُمْ مَا يُدْخْلُوشْ لِلرَّاحَة مْتَاعُو؟» يَاخِي مُوشْ عَلِّي ثَارُوا عْلِيهْ؟ 19وِنْشُوفُوا الِّي هُومَا مَا نَجّْمُوشْ يُدْخْلُوا لِلرَّاحَة مْتَاعُو عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا حَبُّوشْ يِمّْنُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index