Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 4

1مَا دَامُو عِنْدْنَا وَعْدْ الِّي أَحْنَا بَاشْ نُدْخْلُوا لْرَاحِةْ اللهْ، يِلْزِمْنَا نْخَافُوا لَوَاحِدْ مِنَّا يِتْخَلِّفْ وْمَا يُدْخُلْشْ. 2رَاهُو سْمَعْنَا البْشَارَة كِيفْ مَا سَمْعُوهَا هُومَا، آمَا هُومَا مَا سْتْفَادُوشْ مِالكْلاَمْ الِّي سَمْعُوهْ عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا امّْنُوشْ بِيهْ. 3- آمَا أَحْنَا المُؤْمْنِينْ رَانَا نُدْخْلُوا لِلرَّاحَة مْتَاعْ اللهْ. كِيفْ مَا قَالْ: «حْلِفْتْ وَقْتِلِّي غْضَبْتْ إِنّْهُمْ مَا يُدْخْلُوشْ لِلرَّاحَة مْتَاعِي!» رَغْمِلِّي الأَعْمَالْ مْتَاعُو تَمِّتْ مِلِّي تْخَلْقِتْ الدِّنْيَا. 4- وْقَالْ فِي بْلاَصَة فِي الكْتَابْ عْلَى النْهَارْ السَّابِعْ: «وْإِرْتَاحْ اللهْ فِي النْهَارْ السَّابِعْ مِنْ الحَاجَاتْ الِّي يَعْمِلْ فِيهُمْ الكُلْهُمْ.» 5- وْقَالْ زَادَا فِي الكْتَابْ: «مَا يُدْخْلُوشْ لِلرَّاحَة مْتَاعِي.» 6وِلِّي سَمْعُوا البْشَارَة فِي الأُوِّلْ مَا دَخْلُوشْ لِلرَّاحَة مْتَاعْ اللهْ عْلَى خَاطِرْهُمْ عَاصِينُو، آمَا ثَمَّة أُخْرِينْ بَاشْ يُدْخْلُوا لِلرَّاحَة مْتَاعْ اللهْ 7- هَاذَاكَا عْلاَشْ حَطْ اللهْ مَرَّة أُخْرَى نْهَارْ آخَرْ إِسْمُو «اليُومْ» عْلَى لْسَانْ دَاوُدْ، بَعْدْ زْمَانْ طْوِيلْ، كِيفْ مَا تْقَالْ: «اليُومْ، إِذَا كَانْ سْمَعْتُوا صُوتْ اللهْ مَا تْكَسّْحُوشْ قْلُوبْكُمْ.» 8لُوكَانْ يَشُوعْ دَخِّلْهُمْ لْرَاحِةْ اللهْ، تَالِي رَاهُو اللهْ مَا حْكَاشْ مْبَاعِدْ عْلَى يُومْ آخِرْ. 9إِمَّالاَ، بْقَاتْ لْشَعْبْ اللهْ رَاحَة كِيفْ الرَّاحَة مْتَاعْ اللهْ فِي اليُومْ السَّابِعْ، 10الِّي يُدْخُلْ لْرَاحِةْ اللهْ يَرْتَاحْ مِنْ أَعْمَالُو كِيفْ مَا اللهْ إِرْتَاحْ مِالأَعْمَالْ مْتَاعُو. 11خَلِّينَا نَسْعَاوْ أَكْثِرْ مَا يُمْكِنْ بَاشْ نُدْخْلُوا لِلرَّاحَة هَاذِيكَا بَاشْ حَتَّى وَاحِدْ مِنَّا مَا يْطِيحْ كِيمَا عَمْلُوا جْدُودْنَا بِسْبَبْ المَعْصْيَة مْتَاعْهُمْ.

12رَاهِي كِلْمِةْ اللهْ حَيَّة وْتَفْعِلْ، أَمْضَى مِنْ كُلْ سِيفْ مَاضِي مِالجِيهْتِينْ، تُدْخُلْ لِلبْلاَصَة الغَارْقَة الِّي مَا بِينْ النَّفْسْ وِالرُّوحْ وِالمْفَاصِلْ وِالمُخْ مْتَاعْ العْظَامْ، وْتُحْكُمْ عْلَى أَحَاسِيسْ القَلْبْ وِالأَفْكَارْ مْتَاعُو. 13وْمَا ثَمَّاشْ حَتَّى خْلِيقَة تَخْفَى عْلَى رَبِّي، آمَا رَاهُو كُلْ شَيْء مَكْشُوفْ قُدَّامْ عِينِيهْ وْبِشْ يْحَاسِبْنَا.

يَسُوعْ رَئِيسْ الكُهَّانْ

14خَلِّينَا نْشِدُّوا صْحِيحْ فِي الشَّيْء الِّي نِمّْنُوا بِيهْ وْنِعْتَرْفُو بِيهْ، رَاهُو عِنْدْنَا يَسُوعْ إِبْنْ اللهْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ عْظِيمْ تْعَدَّى فِي السْمَاوَاتْ. 15وْأَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ مْتَاعْنَا مُوشْ كَايْدُو بَاشْ يَرْحِمْ ضَعْفْنَا، هُوَ الِّي تْجَرِّبْ كِيفْنَا بِالتَّجَارِبْ الكُلْهَا آمَا مَا عْمَلْشْ الذْنُوبْ. 16خَلِّينَا نْقَدّْمُوا بْثِيقَة لِلعَرْشْ مْتَاعْ اللهْ الِّي يَعْطِي النِّعْمَة بَاشْ نَاخْذُوا رَحْمَة وْنَلْقَاوْ نِعْمَة تْعَاوِنَّا كِنِحْتَاجُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index