Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 5

1رَاهُو كُلْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ يِخْتَارُوهْ مِنْ بِينْ النَّاسْ ويِتْحَطْ عْلَى خَاطِرْ النَّاسْ فِي الخِدْمَة مْتَاعْ اللهْ، بَاشْ يْقَدِّمْ القَرَابِينْ وِالذْبَايِحْ بَاشْ يْكَفِّرْ عْلَى الذْنُوبْ. 2قَادِرْ بَاشْ يْحِنْ عْلَى الجُهَّالْ وِالضَّالِّينْ، عْلَى خَاطْرُو هُوَ بِيدُو ضْعِيفْ، 3وْكَانْ لاَزْمُو يْقَدِّمْ كَفَّارَة عْلَى ذْنُوبُو كِيفْ مَا يْقَدِّمْ كَفَّارَة عْلَى ذْنُوبْ الشَّعْبْ. 4وْحَتَّى وَاحِدْ مَا يْشِدْ بْلاَصِةْ رَئِيسْ الكُهَّانْ، إِلاَّ إِذَا كَانْ اللهْ دْعَاهْ كِيفْ مَا دْعَى هَارُونْ.

5- وِالمَسِيحْ زَادَا مَا حَطِّشْ رُوحُو فِي البْلاَصَة مْتَاعْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ، آمَا اللهْ هُوَ الِّي قَالُّو: «إِنْتِ ابْنِي وْآنَا اليُومْ جِبْتِكْ.» 6- وْقَالُّو فِي بْلاَصَة أُخْرَى فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «إِنْتِ كَاهِنْ لِلأَبَدْ مِنْ فِرْقِةْ مَلْكِيصَادِقْ.» 7وْهُوَ الِّي وَقْتِلِّي كَانْ بَشَرْ صَلَّى وِتْشَحِّتْ رَبِّي الِّي قَادِرْ بَاشْ يْخَلّْصُو مِالمُوتْ وْهُوَ يْصِيحْ بِالقْوِي وْيِبْكِي، يَاخِي سْمَعْلُو عْلَى خَاطْرُو مُتَّقِي. 8وْرَغْمِلِّي هُوَ الإِبْنْ تْعَلِّمْ الطَّاعَة بِالوْجَايِعْ الِّي عَانَاهَا. 9وْوَقْتِلِّي وْصُلْ لِلكَمَالْ وَلَّى سْبَبْ فِي إِنُّو الِّي يْطِيعُوهْ الكُلْهُمْ يُخْلْصُوا لِلأَبَدْ، 10وِالله سَمَّاهْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ فِي الفِرْقَة مْتَاعْ مَلْكِيصَادِقْ.

الإِرْتِدَادْ عْلَى الإِيمَانْ

11وْعَنْدْنَا بَرْشَة كْلاَمْ انَّجّْمُوا نْقُولُوهْ عْلَى الرَّاجِلْ هَاذَا، آمَا صْعِيبْ بَاشْ نْفَسّْرُوهْ عْلَى خَاطِرْكُمْ تِفْهْمُوا بِصْعُوبَة، 12وْكَانْ لاَزِمْكُمْ تَوَّا تْوَلِّيوْا مُعَلّْمِينْ، آمَا إِنْتُومَا مَازِلْتُوا مِحْتَاجِينْ لِشْكُونْ يْعَلِّمْكُمْ الحَاجَاتْ الأُولَى مْتَاعْ كِلْمِةْ اللهْ. إِنْتُومَا مِحْتَاجِينْ لِلحْلِيبْ، مُوشْ لْمَاكْلَة قْوِيَّة. 13وِلِّي يُشْرُبْ الحْلِيبْ آكَاهُو رَاهُو طْفُلْ صْغِيرْ مَا عِنْدُوشْ خِبْرَة فِي الكْلاَمْ مْتَاعْ البِرْ. 14آمَا المَاكْلَة القْوِيَّة، رَاهِي لِلكْبَارْ الِّي إِحْسَاسْهُمْ مْدَرِّبْ عْلَى إِنُّو يْفَرِّقْ مَا بِينْ الخِيرْ وِالشَّرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index