Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 5:12

12وْكَانْ لاَزِمْكُمْ تَوَّا تْوَلِّيوْا مُعَلّْمِينْ، آمَا إِنْتُومَا مَازِلْتُوا مِحْتَاجِينْ لِشْكُونْ يْعَلِّمْكُمْ الحَاجَاتْ الأُولَى مْتَاعْ كِلْمِةْ اللهْ. إِنْتُومَا مِحْتَاجِينْ لِلحْلِيبْ، مُوشْ لْمَاكْلَة قْوِيَّة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index