Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 6

1خَلِّينَا نِتْعَدَّاوْ لِلتَّعْلِيمْ الكَامِلْ فِي المَسِيحْ، وْمَا نَرْجْعُوشْ نَحْكِيوْ عْلَى الحَاجَاتْ الأُولَى الِّي سَاسْهَا التَّوْبَة عْلَى الأَعْمَالْ الخَايْبَة وِالإِيمَانْ بِالله 2وِالعِبَادَاتْ مْتَاعْ المَعْمُودِيَّة وْحَطَّانْ اليْدِينْ وِقْيَامِةْ المُوتَى وِالحُكْمْ الِّي يْدُومْ لِلأَبَدْ. 3وْهَاذَا هُوَ الشَّيْء الِّي بَاشْ نَعْمْلُوهْ إِنْ شَاءْ اللهْ.

4رَاهُمْ الِّي شَافُوا النُّورْ مَرَّة وْذَاقُوا المَوْهْبَة مْتَاعْ السْمَاءْ وْوَلاَّوْ مْشَارْكِينْ فِي الرُّوحْ القُدُسْ، 5وْذَاقُوا كِلْمِةْ اللهْ الصَّالْحَة وِالمُعْجْزَاتْ مْتَاعْ الزْمَانْ الجَّايْ، 6وِمْبَاعِدْ طَاحُوا، صْعِيبْ عْلِيهُمْ بَاشْ يِتْجَدَدُوا وْيَرْجْعُوا يْتُوبُوا عْلَى خَاطِرْهُمْ يُصْلْبُوا إِبْنْ اللهْ مَرَّة أُخْرَى وِيْجِيبُولُو العَارْ. 7كِيفْ كُلْ أَرْضْ شُرْبِتْ مِالمْطَرْ الِّي صَبِّتْ عْلِيهَا بَرْشَة مَرَّاتْ وْجَابِتْ خُضْرَة بَاهْيَة لِلِّي تْزُرْعِتْ عْلَى خَاطِرْهُمْ، رَاهُو اللهْ يْبَارِكْهَا. 8آمَا إِذَا كَانْ جَابِتْ شُوكْ وِسْدِرْ، رَاهِي مَرْفُوضَة وِقْريبْ تِتْلْعَنْ وْعَاقْبِتْهَا هِيَ انّْهَا تِتْحْرَقْ.

9وْرَغْمِلِّي أَحْنَا نْقُولُوا فِي الكْلاَمْ هَاذَا، يَا حْبَابْنَا، رَانَا مِتْأَكّْدِينْ الِّي عِنْدْكُمْ حَاجَاتْ مَا خِيرْ تْخَلِّيكُمْ تُخْلْصُوا. 10رَاهُو اللهْ مُوشْ ظَالِمْ حَتَّى لِينْ يِنْسَى الشَّيْء الِّي عْمَلْتُوهْ وِالمْحَبَّة الِّي ظَهِّرْتُوهَا وَقْتِلِّي خْدِمْتُوا الإِخْوَة المُؤْمْنِينْ وْمَا زِلْتُوا تِخْدْمُوا فِيهُمْ عْلَى خَاطِرْ إِسْمُو. 11آمَا أَحْنَا رَانَا نْحِبُّوا كُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ يْوَرِّي الِّي هُوَ يَسْعَى كِيفْ مَا هَكَّا حَتَّى لِلإِخْرْ، بَاشْ الثِّيقَة الكَامْلَة الِّي فِي الأَمَلْ مْتَاعْكُمْ اتِّمْ. 12مَا نْحِبُّوكُمْشْ تْكُونُوا بُخْلِيِّينْ، آمَا تَبّْعُوا النَّاسْ الِّي يِمّْنُوا وْيُصْبْرُوا، وْيُورْثُوا الشَّيْء الِّي وْعِدْ بِيهْ اللهْ.

وَعْدْ اللهْ الصَّادِقْ

13- وْوَقْتِلِّي اللهْ وْعِدْ إِبْرَاهِيمْ حْلِفْ بْرُوحُو، عْلَى خَاطْرُو مَا عِنْدُوشْ شْكُونْ هُوَ أَعْظِمْ مِنْ رُوحُو بَاشْ يِحْلِفْ بِيهْ، 14قَالْ: «بَاشْ نْبَارْكِكْ وِنْكَثِّرْ ذُرِّيتِكْ بَرْشَة.» 15وْهَكَّا صْبَرْ إِبْرَاهِيمْ وْنَالْ الوَعْدْ. 16وِالنَّاسْ يِحْلْفُوا بِشْكُونْ هُوَ أَعْظِمْ مِنْهُمْ، وِالحَلْفَانْ يْأَكّْدُوا بِيهْ كْلاَمْهُمْ وِيْقُصُّوا العْنَادْ. 17وِالله زَادَا، زَادْ عْلَى كْلاَمُو بِالحَلْفَانْ، كِحَبْ يْأَكِّدْ لِلوَارْثِينْ الوَعْدْ الِّي الشَّيْء الِّي يْحِبْ عْلِيهْ بَاشْ يْتِمْ. 18وْإِحْنَا الِّي شَادِّينْ فِي رَبِّي، عِنْدْنَا مَا يْشَجِّعْنَا بَرْشَة بَاشْ نْشِدُّوا صْحِيحْ فِي الأَمَلْ الِّي عْطَاهُولْنَا بِالوَعْدْ وِالحَلْفَانْ، وْهُومَا حَاجْتِينْ ثَابْتِينْ مُوشْ مُمْكِنْ اللهْ يِكْذِبْ فِيهُمْ. 19وِالثِّيقَة هَاذِي لِنْفُوسْنَا كِيفْ المُخْطَافْ القْوِي الِّي يِتْعَمِّلْ عْلِيهْ وْيُدْخُلْ لِلبْلاَصَة الدَّخْلاَنِيَّة الِّي وْرَاء الحْجَابْ. 20لْوِينْ دْخَلْ يَسُوعْ عْلَى خَاطِرْنَا، كِسْبِقْنَا، وْوَلَّى أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ لِلأَبَدْ فِي الفِرْقَة مْتَاعْ مَلْكِيصَادِقْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index