Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 7

مَلْكِصَادِقْ مَلِكْ وْكَاهِنْ

1- وْمَلْكِيصَادِقْ هَاذَا كَانْ مَلِكْ سَالِيمْ وْكَاهِنْ اللهْ العَالِي، خْرَجْ بَاشْ يْقَابِلْ إِبْرَاهِيمْ وْبَارْكُو كِرْجَعْ إِبْرَاهِيمْ بَعْدْ مَا غْلِبْ المُلُوكْ، 2وِعْطَى إِبْرَاهِيمْ العْشُرْ مِنْ كُلْ شَيْء لْمَلْكِصَادِقْ. وِالمَعْنَى مْتَاعْ إِسْمْ مَلْكِصَادِقْ قْبَلْ كُلْ شَيْء هُوَ مَلِكْ العَدْلْ، وْمَعْنَاهْ زَادَا مَلِكْ سَالِيمْ، الِّي مَعْنَاهْ مَلِكْ السَّلاَمْ. 3وْهُوَ لاَ عَنْدُو لاَ بُو وْلاَ أُمْ وْلاَ عَايْلَة، وْلاَ وَقْتْ تُولِدْ فِيهْ وْلاَ وَقْتْ مَاتْ فِيهْ. آمَا هُوَ، كِيفْ إِبْنْ اللهْ، يَبْقَى كَاهِنْ لِلأَبَدْ.

4شُوفُوا قَدَّاشُو عْظِيمْ! إِبْرَاهِيمْ بِيدُو، عْطَاهْ العْشُرْ مِنْ خِيرِةْ الحَاجَاتْ الِّي فَكّْهُمْ فِي الحَرْبْ. 5وِالكُهَّانْ الِّي هُومَا مِنْ وْلاَدْ لاَوِي تُأْمُرْهُمْ الشَّرِيعَة إِنّْهُمْ يَاخْذُوا العْشُرْ مِالشَّعْبْ، مَعْنَاهَا مِنْ وْلاَدْ العَرْشْ مْتَاعْهُمْ، رَغْمِلِّي هُومَا زَادَا جَاوْ مِنْ إِبْرَاهِيمْ. 6وْمَلْكِصَادِقْ مَا كَانِشْ مِنْ ذُرِّيِّةْ لاَوِي، آمَا رَاهُو خْذَا العْشُرْ مِنْ عِنْدْ إِبْرَاهِيمْ وْبَارْكُو رَغْمِلِّي إِبْرَاهِيمْ عَنْدُو وَعْدْ مِنْ عِنْدْ اللهْ. 7وْأَكِيدْ الكْبِيرْ هُوَ الِّي يْبَارِكْ الصْغِيرْ. 8وِهْنَا العْشُرْ يَاخْذُوهْ نَاسْ بَاشْ يْمُوتُوا، آمَا مَلْكِصَادِقْ الِّي خْذَا العْشُرْ مِنْ عِنْدْ إِبْرَاهِيمْ رَاهُو الكْتَابْ يِشْهِدْلُو الِّي هُوَ حَيْ. 9وِانَّجْمُوا نْقُولُوا الِّي لاَوِي بِيدُو، وْهُوَ الِّي يَاخُذْ فِي العْشُرْ، عْطَى العْشُرْ عْلَى طْرِيقْ إِبْرَاهِيمْ، 10عْلَى خَاطِرْ لاَوِي كَانْ فِي بْدَنْ بُوهْ إِبْرَاهِيمْ وَقْتِلِّي خْرَجْ مَلْكِيصَادِقْ بَاشْ يْقَابْلُو.

الرَّبْ يَسُوعْ وْمَلْكِصَادِقْ

11وْكَانْ جَا الكَمَالْ تَمْ بِالكَهَنُوتْ مْتَاعْ اللاَّوِيِّينْ، وْبِيهْ هُوَ خْذَا الشَّعْبْ الشَّرِيعَة، إِمَّالاَ عْلاَشْ نِحْتَاجُوا بَاشْ يُظْهُرْ كَاهِنْ آخَرْ بَعْدْهُمْ فِي الفِرْقَة مْتَاعْ مَلْكِصَادِقْ وْمَا يِتْسَمَّاشْ بْإِسْمْ الفِرْقَة مْتَاعْ هَارُونْ آمَا بْإِسْمْ الفِرْقَة مْتَاعْ مَلْكِيصَادِقْ؟. 12رَاهُو إِذَا كَانْ الكَهَنُوتْ يِتْبَدِّلْ، لاَزِمْ الشَّرِيعَة تِتْبَدِّلْ. 13وِلِّي يِتْقَالْ فِيهْ الكْلاَمْ هَاذَا رَاهُو تَابِعْ لْعَرْشْ آخَرْ، عُمْرُو مَا وَاحِدْ فِيهُمْ عْمَلْ الخِدْمَة مْتَاعْ المَذْبِحْ. 14وْمَعْرُوفْ إِنُّو رَبّْنَا جَا مِنْ عَرْشْ يَهُوذَا، وْمُوسَى مَا حْكَاشْ عْلَى عَرْشْ يَهُوذَا وَقْتِلِّي حْكَى عْلَى الكُهَّانْ.

15وِلِّي يْخَلِّي الشَّيْء هَاذَا وَاضِحْ أَكْثِرْ هُوَ إِنُّو الكَاهِنْ الآخَرْ كِيفْ مَلْكِيصَادِقْ، 16الِّي وَلَّى كَاهِنْ مُوشْ عْلَى طْرِيقْ السْلاَلَة مْتَاعْ البَشَرْ، آمَا بِالقُوَّة مْتَاعْ حَيَاةْ مَا تُوفَاشْ. 17وِالكْتَابْ شْهِدْلُو: «إِنْتِ كَاهِنْ لِلأَبَدْ مِنْ فِرْقِةْ مَلْكِيصَادِقْ.» 18وْهَكَّا بُطْلِتْ الوْصِيَّة القْدِيمَة الِّي كَانِتْ قْبَلْ عْلَى خَاطِرْهَا ضْعِيفَة وْمَا فِيهَاشْ فَايْدَة 19رَاهِي الشَّرِيعَة مْتَاعْ مُوسَى مَا وُصْلِتْشْ لِلكَمَالْ فِي حَتَّى شَيْء، يَاخِي جَا فِي بْلاَصِتْهَا أَمَلْ خِيرْ مِنْهَا نِتْقَرّْبُوا بِيهْ للهْ. 20وْمَا تَمِّشْ الشَّيْء هَاذَا مِنْ غِيرْ حَلْفَانْ. وِاللاَّوِيِّينْ هَاذُوكُمْ تْحَطُّوا كُهَّانْ مِنْ غِيرْ حَلْفَانْ، 21آمَا يَسُوعْ رَاهُو تْحَطْ كَاهِنْ كِحْلِفْ اللهْ وْقَالْ: «الرَّبْ حْلِفْ، وْمُوشْ بَاشْ يِنْدِمْ، الِّي إِنْتِ كَاهِنْ لِلأَبَدْ.» 22وْهَكَّا يَسُوعْ وَلَّى ضامِنْ لْعَهْدْ خِيرْ مِالعَهْدْ الأُوِّلْ.

23وِالكُهَّانْ هَاذُوكُمْ بَرْشَة، عْلَى خَاطِرْ المُوتْ مَا يْخَلِّيهُمْشْ يْعِيشُوا. 24آمَا يَسُوعْ الِّي يَبْقَى لِلأَبَدْ، رَاهُو الكَهَنُوتْ مْتَاعُو مَا يُوفَاشْ. 25وْهُوَ قَادِرْ بَاشْ يْخَلِّصْ بِالكَامِلْ الِّي يِتْقَرّْبُوا بِيهْ للهْ، عْلَى خَاطْرُو دِيمَا حَيْ بَاشْ يِشْفَعْ فِيهُمْ.

26إِمَّالاَ، يَسُوعْ هُوَ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ الِّي يُصْلْحِلْنَا، هُوَ قُدُّوسْ بَرِيءْ مَا فِيهِشْ حَتَّى عِيبْ وْحَتَّى ذَنْبْ، طْلَعْ لْفُوقْ مِالسْمَاوَاتْ. 27وْعَكْسْ أَعْلَى نَاسْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ، مُوشْ مِحْتَاجْ بَاشْ يْقَدِّمْ ذْبَايِحْ عْلَى ذْنُوبُو هُوَ فِي الأُوِّلْ كُلْ يُومْ، وِمْبَاعِدْ ذْنُوبْ الشَّعْبْ، عْلَى خَاطْرُو عْمَلْ الشَّيْء هَاذَا مَرَّة وَحْدَة، وَقْتِلِّي قَدِّمْ رُوحُو. 28وِالشَّرِيعَة مْتَاعْ مُوسَى تْحُطْ فِي نَاسْ ضْعَافْ أَعْلَى نَاسْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ، آمَا الكِلْمَة الِّي حْلِفْ بِيهَا اللهْ الِّي جَاتْ بَعْدْ الشَّرِيعَة رَاهِي تْحُطْ إِبْنْ كَامِلْ لِلأَبَدْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index