Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 8

يَسُوعْ هُوَ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ مْتَاعْ عَهْدْ جْدِيدْ

1وْآخِرْ كِلْمَة هِيَ إِنَّا عِنْدْنَا رَئِيسْ كُهَّانْ كِيفْ هَكَّا، قْعَدْ عْلَى يْمِينْ عَرْشْ القُوَّة الِّي فِي السْمَاءْ، 2يِخْدِمْ فِي قُدْسْ الأَقْدَاسْ وِالخِيمَة الحَقَّانِيَّة الِّي عْمَلْهَا الرَّبْ مُوشْ الإِنْسَانْ.

3وْكُلْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ يِتْحَطْ بَاشْ يْقَدِّمْ القَرَابِينْ وِالذْبَايِحْ، هَاذَاكَا عْلاَشْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ مْتَاعْنَا يِلْزِمْ يْكُونْ عَنْدُو شَيْء يْقَدّْمُو. 4لُوكَانْ جَا يَسُوعْ فِي الأَرْضْ تَالِي رَاهُو مَا تْحَطِّشْ كَاهِنْ، عْلَى خَاطِرْ ثَمَّة كُهَّانْ يْقَدّْمُوا القَرَابِينْ كِيفْ مَا تْقُولْ الشَّرِيعَة. 5هَاذُومَا يِخْدْمُوا فِي شَيْء يِشْبِهْ لِلسْمَاوَاتْ وِالظِّلْ مْتَاعْهَا. وَقْتِلِّي مُوسَى حَبْ يَعْمِلْ الخِيمَة وْحَى لِيهْ اللهْ وْقَالْ: «أَحْرِصْ بَاشْ تَعْمِلْ كُلْ شَيْء كِيفْ مَا وَرِّيتِكْ فُوقْ الجْبَلْ.»

6آمَا المَسِيحْ خْذَا خِدْمَة خِيرْ مِلِّي خْذَاوْهَا الكُهَّانْ الِّي قَبْلُو عْلَى قَدْرْ مَاهُو وْسِيطْ مْتَاعْ عَهْدْ خِيرْ مِالعَهْدْ الأُوِّلْ، عْلَى خَاطْرُو مِبْنِي عْلَى وُعُودْ خِيرْ مِنْ الوُعُودْ هَاذُوكُمْ. 7لُوكَانْ جَا العَهْدْ الأُوِّلْ مَا فِيهِشْ حَتَّى عِيبْ، تَالِي رَاهُو مُوشْ لاَزِمْ يْجِي عَهْدْ ثَانِي. 8- وِالله يْلُومْ شَعْبُو وَقْتِلِّي يْقُولْ:

هَامْ بَاشْ يْجِيوْ أَيَّامَاتْ

نَعْمِلْ فِيهُمْ عَهْدْ جْدِيدْ مْعَ بَنِي إِسْرَائِيلْ

وِمْعَ بَنِي يَهُوذَا،

9مُوشْ كِيفْ العَهْدْ الِّي عْمَلْتُو مْعَ جْدُودْهُمْ.

مِنْ يْدِيهُمْ شَّدِّيتْهُمْ،

وْمِنْ أَرْضْ مَصْرْ خَرِّجْتْهُمْ،

يَاخِي مَا ثِبْتُوشْ عْلَى عَهْدِي.

هَاذَاكَا عْلاَشْ هَمِّلْتْهُمْ، يْقُولْ رَبِّي.

10وْهَاذَا هُوَ العَهْدْ الِّي نْعَاهِدْ بِيهْ بَنِي إِسْرَائِيلْ

بَعْدْ الأَيَّامَاتْ هَاذُومَا، يْقُولْ رَبِّي:

بَاشْ نْحُطْ الشَّرِيعَة مْتَاعِي فِي عْقُولْهُمْ

وْنِكْتِبْهَا عْلَى قْلُوبْهُمْ،

وِيْكُونُوا شَعْبِي وِنْكُونْ إِلاَهْهُمْ.

11وْحَتَّى وَاحِدْ مَا هُو بَاشْ يْعَلِّمْ وِلْدْ بْلاَدُو

وِلاَّ خُوهْ وِيْقُلُّو: أَعْرِفْ رَبِّي،

عْلَى خَاطِرْهُمْ بَاشْ يَعْرْفُونِي الكُلْهُمْ

مِنْ صْغِيرْهُمْ لِكْبِيرْهُمْ،

12رَانِي نِغْفْرِلْهُمْ ذْنُوبْهُمْ

وْعُمْرِي مَا نِتْذَكِّرْ غْلاَطْهُمْ.

13وِالله كِتْكَلِّمْ عْلَى عَهْدْ جْدِيدْ رَدْ العَهْدْ الأُوِّلْ قْدِيمْ، وْكُلْ شَيْء وَلَّى قْدِيمْ وِكْبِرْ وِقْريبْ يِفْنَى.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index