Search form

الْعِبْرَانِيِّينْ 9

المَسِيحْ جَابْ العَهْدْ الجْدِيدْ

1العَهْدْ الأُوِّلْ كَانِتْ عَنْدُو فَرَايِضْ مْتَاعْ العِبَادَة وِبْلاَصَة مُقَدّْسَة فِي الأَرْضْ. 2رَاهِي كَانِتْ ثَمَّة خِيمَة مَنْصُوبَة هِيَ الخِيمَة الِّي مِنْ قُدَّامْ وْتِتْسَمَّى قُدْسْ الأَقْدَاسْ، وْفِيهَا المْنَارَة وْطَاوِلْةْ الخُبْزْ مْتَاعْ القُرْبَانْ. 3وْكَانْ ثَمَّة وْرَاء الحْجَابْ الثَّانِي خِيمَة أُخْرَى يِتْقَالِلْهَا قُدْسْ الأَقْدَاسْ، 4وْفِيهَا الكَانُونْ مْتَاعْ الذْهَبْ وْتَابُوتْ العَهْدْ وِالكُلُّو مْغَلِّفْ بِالذْهَبْ، وْفِيهْ طَاسَة ذْهَبْ فِيهَا المَنْ وْفِيهْ عْصَا هَارُونْ الِّي طَلّْعِتْ الوْرَقْ وِاللُّوحْتِينْ مْتَاعْ العَهْدْ. 5وِالكَارُوبِيمْ مْتَاعْ المَجْدْ كَانُوا فُوقْ التَّابُوتْ يْظَلَلُوا عْلَى الغْطَاءْ الِّي كَانْ يِتْسَمَّى كُرْسِي الرَّحْمَة حَاجَاتْ مَا انَّجّْمُوشْ تَوَّا نَحْكِيوْ عْلِيهُمْ بِالتَّفْصِيلْ.

6كِتْكُونْ الحَاجَاتْ هَاذِي حَاضْرَة هَكَّا، يُدْخْلُوا الكُهَّانْ لِلخِيمَة الأُولَى فِي كُلْ وَقْتْ وْيَعْمْلُوا الفَرَايِضْ مْتَاعْ العِبَادَة. 7آمَا أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ هُوَ وَحْدُو الِّي يُدْخُلْ لِلخِيمَة الثَّانْيَة مَرَّة فِي العَامْ، وْمَا يُدْخْلِلْهَا إِلاَّ إِذَا كَانْ هَازْ الدَّمْ الِّي يْقَدّْمُو كَفَّارَة عْلَى ذْنُوبُو وِعْلَى الذْنُوبْ الِّي عَمْلُوهَا الشَّعْبْ مِنْ غِيرْ مَا يُقْصْدُوا 8وبِالشَّيْء هَاذَا الرُّوحْ القُدُسْ يْوَرِّي الِّي الطْرِيقْ لْقُدْسْ الأَقْدَاسْ مُوشْ مَحْلُولْ مَا دَامْهَا الخِيمَة الأُولَى مَازَالِتْ مُوجُودَة. 9وِالشَّيْء هَاذَا يْلَمَّحْ لِلوَقْتْ الحَاضِرْ، وْكَانُوا يْقَدّْمُوا فِيهْ فِي قَرَابِينْ وِذْبَايِحْ مَا تْرُدِّشْ الضَّمِيرْ مْتَاعْ الِّي يْقَدِّمْ فِيهُمْ كَامِلْ. 10وْهُومَا فَرَايِضْ يْخُصُّوا البْدَنْ وْمَحْصُورِينْ فِي المَاكْلَة وِالشْرَابْ وْبَرْشَة طُرُقْ مْتَاعْ غْسِيلْ، وْكَانِتْ لاَزْمَة حَتَّى لِينْ يْجِي الوَقْتْ الِّي يْصَلِّحْ فِيهْ اللهْ كُلْ شَيْء.

11آمَا المَسِيحْ جَا أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ لِلخِيرَاتْ الِّي بَاشْ تْجِي وِتْعَدَّى فِي خِيمَة أَعْظِمْ وْكَامْلَة، مَا هِيشْ مَصْنُوعَة بِيْدِينْ البَشَرْ، مَعْنَاهَا مَاهِيشْ تَابْعَة لِلخْلِيقَة هَاذِي، 12وِدْخَلْ لْقُدْسْ الأَقْدَاسْ مَرَّة وَحْدَة، مُوشْ بْدَمْ العْتَارِيسْ وِالعْجُولْ، آمَا بْدَمُّو، وِفْدَانَا لِلأَبَدْ. 13إِذَا كَانْ رَشَّانْ دَمْ العْتَارِيسْ وِالثِّيرَانْ وِرْمَادْ عِجْلَة يْقَدِّسْ المَنْزُوسِينْ وِيْطَهّْرِلْهُمْ بْدُونَاتْهُمْ، 14إِمَّالاَ دَمْ المَسِيحْ الِّي قَدِّمْ رُوحُو للهْ بِالرُّوحْ الِّي يَبْقَى لِلأَبَدْ قُرْبَانْ مَا فِيهِشْ حَتَّى عِيبْ، قَدَّاشْ بَاشْ يْكُونْ قَادِرْ عْلَى إِنُّو يْطَهِّرْ ضَمَايِرْنَا مِالأَعْمَالْ المِيتَة بَاشْ نِعْبْدُوا اللهْ الحَيْ.

15هَاذَاكَا عْلاَشْ هُوَ الوْسِيطْ الِّي جَابْ عَهْدْ جْدِيدْ لِلمِسْتَدْعِينْ لِيهْ بَاشْ يَاخْذُوا مِيرَاثْ مَوْعُودْ بِيهْ يْدُومْ لِلأَبَدْ، عْلَى خَاطْرُو مَاتْ كَفَّارَة عْلَى الذْنُوبْ الِّي عْمَلْهَا الشَّعْبْ فِي أَيَّامَاتْ العَهْدْ الأُوِّلْ. 16وِينْ تْكُونْ ثَمَّة الوْصِيَّة يِلْزِمْ نْوَرِّيوْ إِنُّو الِّي وَصَّى بِيهَا مَاتْ، 17الوْصِيَّة مَرْهُونَة فِي مُوتْ الِّي وَصَّى بِيهَا، مَا عِنْدْهَاشْ حَتَّى قِيمَة إِذَا كَانْ مُولاَهَا مَازَالْ حَيْ. 18هَاذَاكَا عْلاَشْ حَتَّى العَهْدْ الأُوِّلْ ثْبِتْ بِالدَّمْ، 19مُوسَى بَعْدْ مَا خَبِّرْ الشَّعْبْ بِالوْصَايَا الكُلْهُمْ كِيفْ مَا هُومَا مُوجُودِينْ فِي الشَّرِيعَة، خْذَا دَمْ العْجُولْ وِالعْتَارِيسْ، وِمْعَاهْ مَاء وْصُوفْ أَحْمَرْ وْعُودْ رِيحَانْ، وْرَشُّو عْلَى كْتَابْ الشَّرِيعَة بِيدُو وِعْلَى الشَّعْبْ الكُلُّو 20وْقَالْ: «هَاذَا هُوَ الدَّمْ الِّي يْثَبِّتْ العَهْدْ الِّي أْمَرْكُمْ بِيهْ اللهْ.» 21وْمُوسَى زَادْ رَشْ الخِيمَة وِالمَاعُونْ مْتَاعْ العِبَادَة بِالدَّمْ. 22وْمَحْسُوبْ فِي الشَّرِيعَة حَتَّى شَيْء مَا يْوَلِّي طَاهِرْ كَانْ بِالدَّمْ، وْمَا ثَمَّاشْ غُفْرَانْ الذْنُوبْ إِذَا كَانْ مَا سَالِشْ الدَّمْ.

المَسِيحْ أَعْظِمْ مِالذْبَايِحْ الكُلْهَا

23إِذَا كَانْ الأُمُورْ الِّي تِشْبِهْ لِلحَاجَاتْ الِّي فِي السْمَاءْ يِلْزِمْهَا تِطَّهِّرْ بِالفَرَايِضْ هَاذِي، رَاهِي الحَاجَاتْ الِّي فِي السْمَاءْ بِيدْهَا يِلْزِمْهَا تِطَّهِّرْ بِذْبَايِحْ خِيرْ مِنْ هَاذِيكَا، 24رَاهُو المَسِيحْ مَا دْخَلْشْ لِبْلاَصَة مُقَدّْسَة عَمْلِتْهَا يْدِينْ البَشَرْ تِشْبِهْ لِلبْلاَصَة المُقَدّْسَة الحَقَّانِيَّة، آمَا رَاهُو دْخَلْ لِلسْمَاء بِيدْهَا بَاشْ تَوَّا يُظْهُرْ قُدَّامْ اللهْ عْلَى خَاطِرْنَا، 25مُوشْ عْلَى خَاطْرُو بَاشْ يْقَدِّمْ رُوحُو بَرْشَة مَرَّاتْ كِيفْ مَا أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ يُدْخُلْ لْقُدْسْ الأَقْدَاسْ كُلْ عَامْ هَازْ دَمْ مُوشْ دَمُّو، 26مَا كَانِشْ يِلْزْمُو يِتْعَذِّبْ بَرْشَة مَرَّاتْ مِلِّي تْخَلْقِتْ الدِّنْيَا. آمَا هُوَ ظْهُرْ تَوَّا مَرَّة وَحْدَة فِي آخِرْ الزْمَانْ بَاشْ يْنَحِّي الذْنُوبْ كِيْقَدِّمْ رُوحُو ذْبِيحَة للهْ. 27وْكِيفْ مَا البَشَرْ مْقَدِّرْ لِيهُمْ إِنّْهُمْ يْمُوتُوا مَرَّة وَحْدَة، وِمْبَاعِدْ يِتْحَاسْبُوا، 28المَسِيحْ زَادَا قَدِّمْ رُوحُو مَرَّة وَحْدَة بَاشْ يْنَحِّي ذْنُوبْ بَرْشَة نَاسْ. وْبِشْ يُظْهُرْ مَرَّة ثَانْيَة، مُوشْ عْلَى خَاطِرْ الذْنُوبْ، آمَا بَاشْ الِّي يِسْتَنُّوا فِيهْ يُخْلْصُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index