Search form

يَعْقُوبْ 1

تَحِيَّة

1سَلاَمْ مِنْ يَعْقُوبْ عَبْدْ اللهْ وِالرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ لِلمُؤْمْنِينْ المْفَرّْقِينْ مِنْ العْرُوشَاتْ الأَثْنَاشْ مْتَاعْ بَنِي إِسْرَائِيلْ.

الإِيمَانْ وِالحِكْمَة

2أَفْرْحُوا بَرْشَة، يَا إِخْوْتِي، وَقْتِلِّي تَاقْعُوا فِي أَنْوَاعْ المَشَاكِلْ الكُلْهَا. 3إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي إِيمَانْكُمْ كِيِتْجَرِّبْ فِيهَا يْجِيبْ الصَّبْرْ. 4خَلِّي الصَّبْرْ تْكُونْ عَنْدُو أَعْمَالْ كَامْلَة بَاشْ تْوَلِّيوْا كَامْلِينْ مِالجِيهَاتْ الكُلْهَا، مُوشْ نَاقِصْكُمْ حَتَّى شَيْء. 5وْإِذَا كَانْ وَاحِدْ فِيكُمْ تُنْقْصُو الحِكْمَة، خَلِّيهْ يُطْلُبْهَا مِنْ عِنْدْ اللهْ، رَاهُو اللهْ يَعْطِي لِلنَّاسْ الكُلْ بِالفَايِضْ وْمَا يْلُومِشْ. 6وْخَلِّيهْ يُطْلُبْهَا بْإِيمَانْ مَا فِيهِشْ حَتَّى شَكْ، عْلَى خَاطِرْ الِّي يْشِكْ يِشْبِهْ لْمُوجْ البْحَرْ وَقْتِلِّي تَلْعِبْ بِيهْ الرِّيحْ وِتْحَرّْكُو. 7وْوَاحِدْ كِيفْ هَاذَا مَا يِلْزْمُوشْ يِتْصَوِّرْ الِّي هُوَ بَاشْ يَاخُذْ حَاجَة مِنْ عِنْدْ الرَّبْ، 8الإِنْسَانْ الِّي رَايُو مُوشْ ثَابِتْ رَاهُو يِتْرَدِدْ فِي الحَاجَاتْ الِّي يَعْمِلْهُمْ الكُلْهُمْ.

الفْقِيرْ وِالغْنِي

9خَلِّي الخُو المِتْوَاضَعْ يِتْفُوخِرْ عْلَى خَاطْرُو قَدْرُو عَالِي 10وِالغْنِي يِتْفُوخِرْ عْلَى خَاطْرُو مِتْوَاضَعْ، رَاهُو الغْنِى يِفْنَى كِيفْ النُّوَّارْ مْتَاعْ الحْشِيشْ: 11الشَّمْسْ الِّي تَحْرِقْ تُطْلُعْ وِتْيَبِّسْ الحْشِيشْ، يَاخِي النُّوَّارْ مْتَاعُو يْطِيحْ وْمَا عَادِشْ يْوَلِّي جْمِيلْ. هَكَّاكَا يِذْبِلْ الغْنِي وَقْتِلِّي هُوَ لاَهِي فِي الحَاجَاتْ الِّي يَعْمِلْ فِيهُمْ.

المِحْنَة والتَّجْرْبَة

12صَحَّة لِيهْ الِّي يُصْبُرْ عْلَى التَّجْرْبَة، عْلَى خَاطْرُو كِيِنْجَحْ فِي التَّجْرْبَة يَاخُذْ التَّاجْ مْتَاعْ الحَيَاةْ الِّي وْعِدْ بِيهْ الرَّبْ النَّاسْ الِّي يْحِبُّوهْ. 13وْإِذَا وَاحِدْ دْخَلْ فِي تَجْرْبَة، مَا يِلْزْمُوشْ يْقُولْ: «المِحْنَة هَاذِي مِنْ عِنْدْ اللهْ!» عْلَى خَاطِرْ اللهْ مَا يْجَرّْبُوشْ الشَّرْ وْهُوَ مَا يْجَرَّبْ حَتَّى حَدْ بِالشَّرْ، 14آمَا الإِنْسَانْ يِتْجَرِّبْ وَقْتِلِّي تِخْدْعُو وِتْغُرُّو الشَّهْوَة مْتَاعُو. 15وِالشَّهْوَة إِذَا تِحْبِلْ تْجِيبْ الذَّنْبْ، وِالذَّنْبْ إِذَا يِكْبِرْ يْجِيبْ المُوتْ.

16يَا خْوَاتِي الِّي نْحِبّْهُمْ، مَا تِتْخِدْعُوشْ 17كُلْ هْدِيَّة صَالْحَة وْكُلْ مَوْهْبَة كَامْلَة تِنْزِلْ مِنْ فُوقْ، مِنْ عِنْدْ بُو الأَنْوَارْ. وْهُوَ الِّي لاَ يِتْبَدِّلْ وْلاَ يْدُورْ وْيَعْمِلْ الظُّلْ، 18وْلِدْنَا بْكِلْمِةْ الحَقْ كِيفْ مَا حَبْ بَاشْ نْكُونُوا الغَلَّة الأُولَى مْتَاعْ الخْلِيقَة.

اسْمْعُوا وْأَعْمْلُوا

19أَعْرْفُوا الشَّيْء هَاذَا، يَا خْوَاتِي الِّي نْحِبّْهُمْ، خَلِّي كُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ يِسْمَعْ فِيسَعْ وْيِتْكَلِّمْ فِي عَقْلُو، يَاخُذْ وَقْتْ بَاشْ يِتْغَشِشْ، 20رَاهُو الغُشْ مْتَاعْ الإِنْسَانْ مَا يَعْمِلْشْ البِرْ مْتَاعْ اللهْ. 21إِمَّالاَ أَرْمِيوْ عْلِيكُمْ النْزَاسَة الكُلْهَا وْأَيْ شَرْ مَازِلْتُوا تَعْمْلُوا فِيهْ، وْإِقْبْلُوا بِسْهُولَة الكِلْمَة الِّي مَغْرُوسَة فِيكُمْ وِلِّي قَادْرَة بَاشْ تْخَلِّصْ نْفُوسْكُمْ.

22مَا تِسْمْعُوشْ كْلاَمْ اللهْ آكَاهُو مِنْ غِيرْ مَا تَعْمْلُوا بِيهْ وِتْغُشُّوا رْوَاحْكُمْ. 23الِّي يِسْمَعْ الكْلاَمْ وْمَا يَعْمِلْشْ بِيهْ يْكُونْ كِيفْ الِّي يْشُوفْ وِجْهُو فِي المْرَايَة، 24رَاهُو يْشُوفْ وِجْهُو وْيِمْشِي، وِمْبَاعِدْ يِنْسَى رُوحُو بِالوَقْتْ كِيفَاشْ كَانْ. 25وْآمَا الِّي يْشُوفْ الشَّرِيعَة الكَامْلَة، شَرِيعِةْ الحُرِّيَّة، وِيْدَاوِمْ عْلِيهَا، مُوشْ يِسْمَعْ ويِنْسَى، آمَا يَعْمِلْ بِيهَا، صَحَّة لِيهْ فِي الشَّيْء الِّي يَعْمْلُو.

26وِلِّي مَاشِي فِي بَالُو الِّي هُوَ مِدَّيِّنْ وْمَا يْشِدِّشْ لْسَانُو، رَاهُو يِخْدَعْ فِي رُوحُو وِالتَّدَيُّنْ مْتَاعُو فَارِغْ. 27رَاهُو التَّدَيُّنْ الطَّاهِرْ وِالنْظِيفْ عِنْدْ اللهْ الآبْ هُوَ إِنُّو الإِنْسَانْ يِتْلْهَى بِاليْتَامَى وِالنْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى فِي ضِيقْهُمْ، وْإِنُّو يْصُونْ رُوحُو مِالنْجَاسَة مْتَاعْ العَالَمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index