Search form

يَعْقُوبْ 1:12

المِحْنَة والتَّجْرْبَة

12صَحَّة لِيهْ الِّي يُصْبُرْ عْلَى التَّجْرْبَة، عْلَى خَاطْرُو كِيِنْجَحْ فِي التَّجْرْبَة يَاخُذْ التَّاجْ مْتَاعْ الحَيَاةْ الِّي وْعِدْ بِيهْ الرَّبْ النَّاسْ الِّي يْحِبُّوهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index