Search form

يَعْقُوبْ 2

مَا تْمَيّْزُوشْ بِينْ النَّاسْ

1وْمَا دَامْكُمْ، يَا خْوَاتِي، مُؤْمْنِينْ بْرَبْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ الِّي لِيهْ المَجْدْ، مَا تْمَيّْزُوشْ حَتَّى حَدْ عْلَى الآخَرْ. 2إِذَا كَانْ دْخَلْ لِلمَجْمَعْ مْتَاعْكُمْ وَاحِدْ غْنِي فِي صْوَابْعُو خْوَاتِمْ ذْهَبْ وْلاَبِسْ لِبْسَة غَالْيَة، وِمْبَاعِدْ دْخَلْ وَاحِدْ فْقِيرْ لاَبِسْ لِبْسَة قْدِيمَة، 3وِتْلَفِّتُّوا لِلِّي لاَبِسْ اللِّبْسَة الغَالْيَة وْقُلْتُولُو: «إِنْتِ أُقْعُدْ هْنَا فِي البْلاَصَة الأُولَى»، وْقُلْتُوا لِلفْقِيرْ: «إِنْتِ آقِفْ لْغَادِي»، وِلاَّ «أُقْعُدْ هْنَا عِنْدْ سَاقِينَا»، 4إِذَا عْمَلْتُوا هَكَّا، يَاخِي مَا تْكُونُوشْ فَرِّقْتُوا مَا بِينْ بْعَضْكُمْ وْوَلِّيتُوا تُحْكْمُوا بْنِيَّة خَايْبَة؟

5اسْمْعُوا، يَا إِخْوْتِي الِّي نْحِبّْهُمْ: يَاخِي مُوشْ اللهْ خْتَارْ الفُقَرَاءْ مْتَاعْ العَالَمْ هَاذَا بَاشْ يْكُونُوا غُنْيَا بِالإِيمَانْ وْيُورْثُوا المَمْلْكَة الِّي وْعِدْ بِيهَا الِّي يْحِبُّوهْ؟ 6وْإِنْتُومَا تَحْقْرُوا فِي الفْقِيرْ! وِشْكُونْهُمْ الِّي يُظْلْمُوا فِيكُمْ وِيْهِزُّوا فِيكُمْ لِلمْحَاكِمْ، يَاخِي مُوشْ الغُنْيَا؟ 7يَاخِي مُوشْ هُومَا الِّي يَكْفْرُوا بِالإِسْمْ العْظِيمْ الِّي تِدْعِيتُوا بِيهْ؟

8- إِذَا كَانْ تَعْمْلُوا بْأَعْظِمْ وْصِيَّة فِي الشَّرِيعَة الِّي وَصَّى بِيهَا الكْتَابْ المُقَدَّسْ، وِلِّي هِيَ: «حِبْ قْرِيبِكْ كِيفْ مَا تْحِبْ رُوحِكْ»، رَاهُو أَحْسِنْ مَا تَعْمْلُوا. 9وْآمَا إِذَا كَانْ عَامِلْتُوا وَاحِدْ عْلَى الآخَرْ رَاكُمْ تَعْمْلُوا ذَنْبْ وِالشَّرِيعَة تُحْكُمْ عْلِيكُمْ الحُكْمْ مْتَاعْهَا الِّي تُحْكْمُو عْلِيكُمْ كِيفْ ظَالْمِينْ. 10وِلِّي عْمَلْ بِالشَّرِيعَة الكُلْهَا وْقَصِّرْ فِي وْصِيَّة وَحْدَة مِنْهَا رَاهُو غْلُطْ فِيهَا الكُلْهَا، 11رَاهُو الِّي قَالْ: «مَا تَزْنَاشْ»، قَالْ زَادَا: «مَا تُقْتُلْشْ.» وْإِذَا كَانْ قْتَلْتْ وْمَا زْنِيتِشْ، رَاكْ كَسِّرْتْ الشَّرِيعَة. 12إِمَّالاَ اتْكَلّْمُوا وْأَعْمْلُوا كِيفْ النَّاسْ الِّي اللهْ بَاشْ يُحْكُمْ عْلِيهُمْ بِالشَّرِيعَة الِّي تْرُدّْنَا أَحْرَارْ، 13رَاهُو الحُكْمْ مَا يَرْحِمْشْ الِّي مَا يَرْحِمْشْ، وِالرَّحْمَة تِغْلِبْ الحُكْمْ.

الإِيمَانْ وِالأَعْمَالْ

14شْنُوَّة فَايِدْةْ الإِنْسَانْ، يَا إِخْوْتِي، كِيْقُولْ الِّي هُوَ عَنْدُو إِيمَانْ مِنْ غِيرْ مَا تْكُونْ عَنْدُو أَعْمَالْ؟ يَاخِي الإِيمَانْ هَاذَا يْنَجِّمْ يْخَلّْصُو؟ 15إِذَا كَانْ فِي وُسْطْكُمْ خُو وِلاَّ أُخْتْ عْرَايَا وْمَا عِنْدْهُمْشْ حَتَّى شَيْء يَاكْلُوهْ، 16شْنُوَّة الفَايْدَة كِتْقُولُولْهُمْ: «امْشِيوْ مُطْمَانِينْ! أُسْخْنُوا وْأَشْبْعُوا»، إِذَا كَانْ مَا تَعْطِيوْهُمْشْ الشَّيْء الِّي مِحْتَاجِينْلُو؟ 17الإِيمَانْ زَادَا، إِذَا كَانُو مِنْ غِيرْ أَعْمَالْ رَاهُو مِيتْ.

18وْمُمْكِنْ وَاحِدْ مِنْكُمْ يْقُولْ: «إِنْتِ عِنْدِكْ إِيمَانْ وْآنَا عِنْدِي أَعْمَالْ، وَرِّينِي كِيفَاشْ يْكُونْ إِيمَانِكْ مِنْ غِيرْ أَعْمَالْ، وْآنَا نْوَرِّيكْ إِيمَانِي بِالأَعْمَالْ مْتَاعِي.» 19إِنْتِ تِمِّنْ إِنُّو اللهْ وَاحِدْ؟ هَاذَا بَاهِي. وِالشْوَاطِنْ زَادَا يِمّْنُوا بِيهْ وْيِتْرَعْدُوا. 20يَا بَشَرْ يَلِّي مَا عِنْدِكْشْ عْقَلْ، يَاخِي تْحِبْ دَلِيلْ الِّي الإِيمَانْ يْكُونْ مِنْ غِيرْ فَايْدَة مِنْ غِيرْ أَعْمَالْ؟ 21شُوفْ بُونَا إِبْرَاهِيمْ، يَاخِي مُوشْ تْبَرِرْ بِالأَعْمَالْ وَقْتِلِّي قَدِّمْ وِلْدُو إِسْحَاقْ عْلَى المَذْبَحْ؟ 22إِنْتِ تْشُوفْ الِّي إِيمَانُو خْدِمْ مْعَ أَعْمَالُو، وْإِيمَانُو وَلَّى كَامِلْ بِالأَعْمَالْ، 23- يَاخِي تَمْ الشَّيْء الِّي قَالُو الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «إِبْرَاهِيمْ امِّنْ بِالله يَاخِي اللهْ رَدُّو بَارْ» وِتْسَمَّى خَلِيلْ اللهْ.

24شُفْتُوا كِيفَاشْ، إِمَّالاَ، الِّي الإِنْسَانْ يِتْبَرِرْ بِالأَعْمَالْ مُوشْ بِالإِيمَانْ آكَاهُو. 25كِيفْ رَاحَابْ الِّي سِيرِتْهَا مُوشْ بَاهْيَة زَادَا، يَاخِي مُوشْ تْبَرَرِتْ بِالأَعْمَالْ مْتَاعْهَا وَقْتِلِّي سْتَقْبْلِتْ الرْجَالْ المَبْعُوثِينْ وِمْبَاعِدْ بَعْثِتْهُمْ فِي ثْنِيَّة أُخْرَى؟ 26كِيفْ مَا البْدَنْ مِنْ غِيرْ رُوحْ مَيِّتْ، الإِيمَانْ زَادَا مِنْ غِيرْ أَعْمَالْ مَيِّتْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index