Search form

يَعْقُوبْ 3

شَرْ اللْسَانْ

1يَا إِخْوْتِي، مَا يِلْزِمْشْ يْكُونْ مِنْكُمْ بَرْشَة مُعَلّْمِينْ. مَا كَانِشْ رَانَا بَاشْ يِتْحْكَمْ عْلِينَا أَكْثِرْ. 2وقَدَّاشْنَا نُغْلْطُوا الكُلْنَا. وْإِذَا كَانْ وَاحِدْ مَا يُغْلُطْشْ فِي كْلاَمُو، رَاهُو كَامِلْ وْقَادِرْ بَاشْ يِتْحَكِّمْ فِي بَدْنُو الكُلُّو. 3خُوذُوا مِثَالْ الحْصَانْ، وَقْتِلِّي نْحُطُّوا اللْجَامْ فِي فُمُّو بَاشْ يْطَاوِعْنَا، نِتْحَكّْمُوا فِي بَدْنُو الكُلُّو. 4وِالسْفِينَة زَادَا رَغْمِلِّي هِيَ كْبِيرَة وِالرِّيحْ الِّي تْحَرِّكْ فِيهَا قْوِيَّة، يْسُوقْهَا دْمَانْ صْغِيرْ لْوِينْ يْحِبْ الرَّايِسْ. 5وِاللْسَانْ زَادَا هَكَّا، هُوَ عُضْوْ صْغِيرْ آمَا يِتْفُوخِرْ بَرْشَة.

شُوفُوا قَدَّاشْهَا صْغِيرَة النَّارْ الِّي تَحْرِقْ غَابَة كْبِيرَة! 6وِاللْسَانْ نَارْ، وْمِنْ بِينْ الأَعْضَاءْ مْتَاعْ البْدَنْ هُوَ عَالَمْ مْتَاعْ الشْرُورْ يْنَجِّسْ البْدَنْ الكُلُّو وْيَحْرِقْ حْيَاتْنَا الكُلْهَا مِنْ أَوِّلْهَا لإِخِّرْهَا بْنَارْ جَايَة مِنْ جْهَنِّمْ. 7الإِنْسَانْ يْنَجِّمْ يِتْحَكِّمْ فِي الوُحُوشْ وِالطْيُورْ وِالحَيَوَانَاتْ الِّي تَزْحِفْ وِلِّي فِي البْحَرْ، 8آمَا اللْسَانْ مَا يْنَجِّمْشْ الإِنْسَانْ يِتْحَكِّمْ فِيهْ. رَاهُو شَرْ مَا يِتْحَازِشْ، مْعَبِّي بِالسِّمْ الِّي يُقْتُلْ، 9نْبَارْكُوا بِيهْ رَبّْنَا وْبُونَا وْنِلْعْنُوا بِيهْ النَّاسْ المَخْلُوقِينْ عْلَى صُورِةْ اللهْ. 10مِالفُمْ هُوَ بِيدُو تُخْرُجْ البَرْكَة وِاللَّعْنَة، وِالشَّيْء هَاذَا مَا يِلْزْمُوشْ يْكُونْ، يَا إِخْوْتِي. 11يَاخِي عِينْ وَحْدَة تْخَرِّجْ المَاء الحْلُو وِالمُرْ؟ 12يَاخِي الكَرْمَة، يَا إِخْوْتِي، تْجِيبْ الزِّيتُونْ وِلاَّ العِنْبَايَة تْجِيبْ الكَرْمُوسْ؟ وِالعِينْ المَالْحَة زَادَا مَا تْخَرِّجِّشْ المَاء الحْلُو.

الحِكْمَة الِّي مِالسْمَاءْ

13شْكُونُو هُوَ حَكِيمْ وْعَارِفْ مَا بِينَاتْكُمْ؟ إِمَّالاَ خَلِّيهْ يْوَرِّي أَعْمَالُو الصَّالْحَة كِيَعْمِلْهَا بْتَوَاضُعْ وْحِكْمَة. 14آمَا اذَا كَانْ قْلُوبْكُمْ فِيهَا الحُسْدْ وِالعَرْكْ، إِمَّالاَ مَا تِتْفُوخْرُوشْ وْمَا تِكْذْبُوشْ عْلَى الحَقْ. 15الحِكْمَة الِّي كِيفْ هَاذِي رَاهِي مَا تَهْبِطْشْ مِنْ فُوقْ، آمَا رَاهِي حِكْمَة مْتَاعْ الدِّنْيَا هَاذِي مْتَاعْ البَشَرْ وِالشْوَاطِنْ. 16رَاهُو وِينْ ثَمَّة الحُسْدْ وِالأَنَانِيَّة، ثَمَّة القْلَقْ وِالشْرُورْ الكُلْهَا. 17آمَا الحِكْمَة الِّي تِنْزِلْ مِنْ فُوقْ رَاهِي قْبَلْ كُلْ شَيْء طَاهْرَة، وْزَادَا فِيهَا سَلاَمْ وْطَيّْبَة وِتْشَاوِرْ وْمَلْيَانَة بِالرَّحْمَة وِالثَّمَرْ البَاهِي، مَا فِيهَا حَتَّى فِكْرَة خَايْبَة وْلاَ نِفَاقْ. 18وِالثَّمْرَة مْتَاعْ البِرْ تِتْزْرَعْ فِي سَلاَمْ بِيْدِينْ النَّاسْ الِّي يَعْمْلُوا السَّلاَمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index