Search form

يَعْقُوبْ 5

التَّنْبِيهْ عْلَى الغُنْيَا

1يَا الغُنْيَا، إِبْكِيوْ وْنَوّْحُوا عْلَى المْصَايِبْ الِّي بَاشْ تَهْبِطْ عْلِيكُمْ. 2خِيرَاتْكُمْ فِسْدِتْ وْلِبْسِتْكُمْ كْلاَهَا السُّوسْ. 3ذْهَبْكُمْ وْفِضِّتْكُمْ كْلاَهُمْ الصْدِيدْ الِّي يِشْهِدْ عْلِيكُمْ وْيَاكُلْ بْدُونَاتْكُمْ كِيفْ النَّارْ. تِكْنْزُوا وْإِحْنَا فِي النْهَارَاتْ الإِخْرَانِينْ، 4وِالخَدَّامَا الِّي حَصْدُولْكُمْ أَرْضْكُمْ وِلِّي سْرِقْتُولْهُمْ خْلاَصْهُمْ قَاعْدِينْ يْصِيحُوا، وِالصْيَاحْ مْتَاعْهُمْ وْصُلْ وْسَمْعُوا رَبْ الجُنُودْ. 5عِشْتُوا عْلَى الأَرْضْ فِي الضْخَامَاتْ وِالخِيرْ وِسْمِنْتُوا لِلنْهَارْ الِّي بَاشْ تِتْذِبْحُوا فِيهْ. 6حْكُمْتُوا عْلَى البَرِيءْ وِقْتَلْتُوهْ وْهُوَ مَا دَافِعْشْ عْلَى رُوحُو.

الصَّبْرْ وِالصَّلاَةْ

7أُصْبْرُوا، يَا إِخْوْتِي، حَتَّى لِينْ يْجِي الرَّبْ. شُوفُوا الفَلاَّحْ كِيفَاشْ يُصْبُرْ وَقْتِلِّي قَاعِدْ يِسْتَنَّى فِي الغَلَّة الغَالْيَة مْتَاعْ الأَرْضْ، مْوَسِّعْ بَالُو مْعَاهَا حَتَّى لِينْ يْصُبْ المْطَرْ مْتَاعْ الخْرِيفْ وِالمْطَرْ الِّي فِي الرْبِيعْ. 8إِمَّالاَ إِنْتُومَا زَادَا أُصْبْرُوا وْخَلِّيوْ قْلُوبْكُمْ تْكُونْ قْوِيَّة، رَاهُو الرَّبْ قْرِيبْ يْجِي.

9مَا تِتْشَكَّاوْشْ عْلَى بْعَضْكُمْ، يَا الإِخْوَة، بَاشْ اللهْ مَا يُحْكُمْشْ عْلِيكُمْ. الِّي يُحْكُمْ عْلَى النَّاسْ وَاقِفْ قُدَّامْ البَابْ. 10أَعْمْلُوا، يَا الإِخْوَة، كِيفْ الأَنْبِيَاءْ الِّي تْكَلّْمُوا بْإِسْمْ الرَّبْ وِتْعَذّْبُوا وْصُبْرُوا. 11هَانَا نْقُولُوا صَحَّة لِيهُمْ الِّي صُبْرُوا. سْمَعْتُوا بْصَبْرْ أَيُّوبْ وِعْرَفْتُوا كِيفَاشْ اللهْ جَازَاهْ. رَاهُو اللهْ رَؤُوفْ رَحِيمْ.

12وِقْبَلْ كُلْ شَيْء، يَا إِخْوْتِي، مَا تِحْلْفُوشْ لاَ بِالسْمَاءْ وْلاَ بِالأَرْضْ وْلاَ بْحَتَّى شَيْء آخَرْ. خَلِّيوْ الإِيهْ مْتَاعْكُمْ تْكُونْ إِيهْ وِاللاَّ مْتَاعْكُمْ تْكُونْ لاَ، بَاشْ مَا يِتْحْكَمْشْ عْلِيكُمْ.

13يَاخِي ثَمَّة شْكُونْ فِيكُمْ قَاعِدْ يِتْعَذِّبْ؟ خَلِّيهْ يْصَلِّي! يَاخِي فِيكُمْ شْكُونْ فَرْحَانْ؟ خَلِّيهْ يْسَبَّحْ اللهْ! 14يَاخِي ثَمَّة شْكُونْ فِيكُمْ مْرِيضْ؟ خَلِّيهْ يِسْتَدْعَي شْيُوخْ الكَنِيسَة بَاشْ يْصَلِّيوْ عْلِيهْ وْيِدْهْنُوهْ بِالزِّيتْ بْإِسْمْ الرَّبْ. 15وِالصَّلاَةْ مْعَ الإِيمَانْ تِشْفِي المْرِيضْ، وِالرَّبْ يْرَجَّعْلُو صَحّْتُو. وْإِذَا كَانْ عْمَلْ ذَنْبْ يِغْفِرْهُولُو. 16إِمَّالاَ إِعْتَرْفُوا لِبْعَضْكُمْ بِالذْنُوبْ، وْصَلِّيوْ عْلَى خَاطِرْ بْعَضْكُمْ بَاشْ تِتْشْفَاوْ. رَاهِي صْلاَةْ النَّاسْ الأَبْرَارْ قْوِيَّة بَرْشَة. 17إِيلِيَّا كَانْ بَشَرْ كِيفْنَا فِي كُلْ شَيْء وْصَلَّى بْقُوَّة، بَاشْ المْطَرْ مَا تْصُبِّشْ، يَاخِي المْطَرْ مَا صَبِّتْشْ عْلَى الأَرْضْ لْمُدِّةْ ثْلاَثَة سْنِينْ وْسِتَّة شْهُرْ. 18وِمْبَاعِدْ رْجَعْ يْصَلِّي، يَاخِي السْمَاءْ عْطَاتْ المْطَرْ وِالأَرْضْ جَابِتْ خِيرَاتْهَا. 19يَا إِخْوْتِي، إِذَا كَانْ وَاحِدْ فِيكُمْ بْعِدْ عْلَى الحَقْ وْوَاحِدْ آخَرْ رَجّْعُو لِيهْ، 20خَلِّيهْ يَعْرِفْ إِنُّو الِّي يْرَجَّعْ وَاحِدْ مِذْنِبْ مِنْ طْرِيقْ الضْلاَلْ رَاهُو خَلِّصْ رُوحْ مِالمُوتْ وِسْتَرْ بَرْشَة ذْنُوبْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index