Search form

يُوحَنَّا 1:33

33وْآنَا مَا كُنْتِشْ نَعْرْفُو، آمَا الِّي بْعَثْنِي بَاشْ نْعَمِّدْ بِالمَاء قَالِّي: "الِّي تْشُوفْ الرُّوحْ هَابِطْ عْلِيهْ وْحَطْ فُوقُو هَاذَاكَا هُوَ الِّي بَاشْ يْعَمِّدْ بِالرُّوحْ القُدُسْ."

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index