Search form

يُوحَنَّا 10

يَسُوعْ الرَّاعِي الصَّالِحْ

1نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: «الِّي مَا يُدْخُلْشْ لِلكُورِي مْتَاعْ الغْنَمْ مِالبَابْ مْتَاعُو، وْيَطْلِعْلُو مِنْ طْرِيقْ آخَرْ، رَاهُو سَارِقْ وْخَطَّافْ 2آمَا الِّي يُدْخُلْ مِالبَابْ رَاهُو رَاعِي الغْنَمْ. 3وِالعَسَّاسْ يْحِلْلُو، وِالغْنَمْ تِسْمَعْ صُوتُو. وِيْنَادِي عْلَى الغْنَمْ مْتَاعُو كُلْ وَاحِدْ بْإِسْمُو وِيْخَرِّجْهُمْ البَرَّا مِالكُورِي. 4وْوَقْتِلِّي يْخَرِّجْهُمْ الكُلْهُمْ، يِمْشِي قُدَّامْهُمْ وْهُومَا يْتَبّْعُوهْ عْلَى خَاطِرْهُمْ يَعْرْفُوا صُوتُو. 5وْمَا يْتَبّْعُوشْ البَرَّانِي آمَا رَاهُمْ يُهْرْبُوا مِنُّو، عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا يَعْرْفُوشْ صُوتْ البْرَايْنِيَّة.»

6المَثَلْ هَاذَا قَالْهُولْهُمْ يَسُوعْ، وْهُومَا مَا فَهْمُوشْ شْنُوَّة يُقْصُدْ، 7إِمَّالاَ قَالِلْهُمْ يَسُوعْ مِنْ جْدِيدْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: آنَا هُوَ البَابْ مْتَاعْ العْلاَلِشْ. 8الِّي جَاوْ قَبْلِي الكُلْهُمْ سُرَّاقْ وْخَطَّافَا، وِالغْنَمْ مَا سَمْعِتْشْ كْلاَمْهُمْ. 9آنَا هُوَ البَابْ. الِّي يُدْخُلْ مِنِّي يْنَالْ الخَلاَصْ. وْيُدْخُلْ وْيُخْرُجْ وْيَلْقَى المَرْعَى. 10السَّارِقْ مَا يْجِي كَانْ بَاشْ يِسْرِقْ وْيَذْبِحْ وْيِهْلِكْ. آمَا آنَا رَانِي جِيتْ بَاشْ نَعْطِيهُمْ حَيَاةْ، وِتْكُونْ حَيَاةْ بَاهْيَة بَرْشَة. 11- آنَا هُوَ الرَّاعِي الصَّالِحْ، وِالرَّاعِي الصَّالِحْ هُوَ الِّي يَعْطِي حْيَاتُو عْلَى خَاطِرْ الغْنَمْ مْتَاعُو. 12وِالسَّارِحْ الِّي مُوشْ مُولاَهَا وِالغْنَمْ مَا هِيشْ مِلْكُو، وَقْتِلِّي يْشُوفْ الذِّيبْ جَايْ، يْخَلِّي الغْنَمْ وْيُهْرُبْ، وِالذِّيبْ يَخْطِفْ الغْنَمْ وِيْفَرِّقْهَا عْلَى بْعَضْهَا. 13عْلَى خَاطْرُو سَارِحْ، هَاذَاكَا عْلاَشْ يُهْرُبْ وْمَا يْهِمُّوشْ فِي الغْنَمْ. 14آمَا رَانِي آنَا هُوَ الرَّاعِي الصَّالِحْ، وْنَعْرِفْ الغْنَمْ مْتَاعِي وِالغْنَمْ مْتَاعِي زَادَا تَعْرِفْنِي، 15كِيفْ مَا اللآبْ يَعْرِفْنِي وْآنَا نَعْرْفُو، وْآنَا نَعْطِي حْيَاتِي عْلَى خَاطِرْ الغْنَمْ مْتَاعِي. 16وْعِنْدِي عْلاَلِشْ أُخْرِينْ مَا هُمْشْ مِالكُورِي، لاَزِمْنِي نْجِيبْهُمْ، وْهُومَا بَاشْ يِسْمْعُوا صُوتِي، وِتْوَلِّي غْنَمْ وَحْدَة وْرَاعِي وَاحِدْ. 17هَاذَاكَا عْلاَشْ اللآبْ يْحِبّْنِي عْلَى خَاطِرْنِي نَعْطِي حْيَاتِي بَاشْ نْرَجَّعْهَا مِنْ جْدِيدْ. 18حَتَّى حَدْ مَا يَاخُذْلِي حْيَاتِي بِالقُوَّة، آمَا رَانِي آنَا الِّي نَعْطِيهَا بِيدِي، عِنْدِي السُّلْطَة بَاشْ نَعْطِيهَا، وْعِنْدِي السُّلْطَة بَاشْ نْرَجَّعْهَا، هَاذِي كَانِتْ وْصِيِّةْ الآبْ.»

19وِتْعَارْكُوا اليْهُودْ وِاتْقِسْمُوا مَرَّة أُخْرَى بِسْبَبْ الكْلاَمْ هَاذَا، 20بَرْشَة مِنْهُمْ قَالُوا: «رَاهُو سَاكْنُو شِيطَانْ، وِيْخَرِّفْ. عْلاَشْ تِسْمْعُوا فِي كْلاَمُو.» 21قَالُوا نَاسْ أُخْرِينْ: «الكْلاَمْ هَاذَا مُوشْ مْتَاعْ وَاحِدْ سَاكْنُو شِيطَانْ. يَاخِي الشِّيطَانْ يْنَجِّمْ يْحِلْ عِينِينْ العِمْيَانْ؟»

اليْهُودْ يُرْفْضُوا يَسُوعْ

22وِالوَقْتْ هَاذَاكَا جَا عِيدْ تَطْهِيرْ الهَيْكِلْ فِي أُورْشَلِيمْ، فِي الشْتَاء. 23وْكَانْ يَسُوعْ يْدُورْ فِي الهَيْكِلْ فِي المْزَازْ مْتَاعْ سُلَيْمَانْ، 24دَارُوا بِيهْ اليْهُودْ وْقَالُولُو: «لْوَقْتَاشْ بَاشْ تْخَلِّينَا حَايْرِينْ فِيكْ؟ قُلْنَا بْصَرَاحَة: يَاخِي إِنْتِ هُوَ المَسِيحْ.» 25جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «قُلْتِلْكُمْ، آمَا إِنْتُومَا مَا تْصَدّْقُونِيشْ. وِالأَعْمَالْ الِّي نَعْمِلْ فِيهَا بْإِسْمْ بَابَا تِشْهِدْلِي. 26آمَا إِنْتُومَا مَا تْصَدّْقُونِيشْ عْلَى خَاطِرْكُمْ مَا كُمْشْ مِالغْنَمْ مْتَاعِي. 27الغْنَمْ مْتَاعِي يِسْمْعُوا صُوتِي، وْآنَا نَعْرِفْهُمْ وْهُومَا يْتَبّْعُونِي. 28وْآنَا نَعْطِيهَا حَيَاةْ أَبَدِيَّة، وِعْمُرْهُمْ مَا يِدَّمّْرُوا وْحَتَّى حَدْ مَا يْنَجِّمْ يْفُكّْهُمْ مِنْ يِدِّي. 29الآبْ الِّي عْطَاهُمْلِي هُوَ أَعْظِمْ مِنْ كُلْ شَيْء، وْحَتَّى حَدْ مَا يْنَجِّمْ يْفُكّْهُمْ مِنْ يِدْ الآبْ، 30رَانِي آنَا وِالآبْ وَاحِدْ.»

31وْمَرَّة أُخْرَى هَزُّوا اليْهُودْ الحْجَرْ بَاشْ يُرْجْمُوهْ. 32قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «آنَا وَرِّيتْكُمْ بَرْشَة حَاجَاتْ بَاهْيَة مِنْ عِنْدْ الآبْ، عْلَى آنَا وَحْدَة مِنْهُمْ بَاشْ تُرْجْمُونِي.» 33جَاوْبُوهْ اليْهُودْ: «مَا نَاشْ نُرْجْمُوا فِيكْ عْلَى جَالْ حَاجَة بَاهْيَة عْمَلْتْهَا، آمَا عْلَى خَاطْرِكْ كْفَرْتْ. عْلَى خَاطْرِكْ إِنْتِ بَشَرْ، وْرَدِّيتْ رُوحِكْ اللهْ.» 34- جَاوِبْهُمْ يَسُوعْ: «يَاخِي مُوشْ مَكْتُوبْ فِي الشَّرِيعَة مْتَاعْكُمْ الِّي اللهْ قَالْ: إِنْتُومَا آلْهَة؟ 35إِذَا كَانْ الشَّرِيعَة مْتَاعْكُمْ قَالِتْ الشَّيْء هَاذَا لِلِّي جَاتْهُمْ كِلْمِةْ اللهْ وِالكْتَابْ صَادِقْ لِلأَبَدْ. 36الِّي قَدّْسُو اللهْ وْبِعْثُو لِلعَالَمْ تْقُولُولُو إِنْتِ كْفَرْتْ، كِقُلْتْ: آنَا إِبْنْ اللهْ؟ 37إِذَا كَانْ آنَا مَا نِيشْ قَاعِدْ نَعْمِلْ فِي الأَعْمَالْ مْتَاعْ بَابَا، إِمَّالاَ مَا تْصَدّْقُونِيشْ. 38وْإِذَا كُنْتْ نَعْمِلْ فِيهَا وْمَا كُمْشْ مْصَدّْقِينِّي آنَا، إِمَّالاَ صَدّْقُوا الأَعْمَالْ هَاذِي، بَاشْ تَعْرْفُوا الِّي الآبْ فِيَّ وْآنَا فِي الآبْ.» 39حَاوْلُوا مَرَّة أُخْرَى بَاشْ يْشِدُّوهْ، يَاخِي فْلِتْ مِنْ بِينْ يْدِيهُمْ.

40وِمْشَى يَسُوعْ مِنْ جْدِيدْ لِلشِّيرَة الأُخْرَى مْتَاعْ نَهْرْ الأُرْدُنْ وِينْ كَانْ يُوحَنَّا يْعَمِّدْ فِي النَّاسْ، وِبْقَى غَادِيكَا. 41جَاوْهْ بَرْشَة نَاسْ وْقَالُولُو: «يُوحَنَّا مَا عْمَلْ حَتَّى مُعْجْزَة، آمَا الِّي قَالُو عْلَى الرَّاجِلْ هَاذَا الكُلُّو صْحِيحْ.» 42يَاخِي امّْنُوا بِيهْ بَرْشَة نَاسْ الغَادِيكَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index