Search form

يُوحَنَّا 12:19

19وْقَالُوا الفَرِّسِيِّينْ لِبْعَضْهُمْ: «شُفْتُوا رَاكُمْ مَا عُدْتُوشْ تْنَجّْمُوا تَعْمْلُوا حَتَّى شَيْء. آهُومَا النَّاسْ الكُلْ وَلُّوا يْتَبّْعُوا فِيهْ!»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index