Search form

يُوحَنَّا 12:47

47وِلِّي سْمَعْ كْلاَمِي وْمَا عْمَلْشْ بِيهْ آنَا مَا نُحْكُمْشْ عْلِيهْ، رَانِي جِيتْ بَاشْ نْخَلِّصْ العَالَمْ مُوشْ بَاشْ نُحْكُمْ عْلِيهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index