Search form

يُوحَنَّا 13

يَسُوعْ يَغْسِلْ سَاقِينْ التْلاَمْذَة

1قْبَلْ عِيدْ الفِصْحْ، يَسُوعْ كَانْ يَعْرِفْ، الِّي سَاعْتُو جَاتْ بَاشْ يِمْشِي مِالعَالَمْ هَاذَا وْيَرْجِعْ لِلآبْ، وْهُوَ حَبْ جْمَاعْتُو الِّي فِي العَالَمْ هَاذَا، حَبّْهُمْ عَلِّخْرْ. 2وَقْتِلِّي كَانْ يِتْعَشَّى مْعَ تْلاَمِذْتُو. وَسْوِسْ بْلِيسْ لْيَهُوذَا وِلْدْ سِمْعَانْ الإِسْخَرْيُوطِي 3يَسُوعْ كَانْ يَعْرِفْ الِّي الآبْ حَطْ فِي يْدِيهْ كُلْ شَيْء، وْإِنُّو جَا مِنْ عِنْدْ اللهْ وْبِشْ يَرْجَعْ للهْ. 4يَاخِي قَصْ عْلَى العْشَاء وْنَحَّى الجِّبَّة مْتَاعُو وِخْذَا مَنْشْفَة وِاتْحَزِّمْ بِيهَا، 5وْصَبْ مَاء فِي سْطَلْ مْتَاعْ غْسِيلْ سَاقِينْ وِبْدَا يَغْسِلْ فِي سَاقِينْ التْلاَمْذَة وِيْنَشِّفْ فِيهُمْ بِالمَنْشْفَة الِّي مِتْحَزِّمْ بِيهَا. 6وَقْتِلِّي وْصُلْ لْسِمْعَانْ بُطْرُسْ، قَالُّو سِمْعَانْ: «يَا رَبْ، إِنْتِ تَغْسِلِّي سَاقَيَّا؟» 7جَاوْبُو يَسُوعْ: «إِنْتِ تَوَّا مَاكِشْ فَاهِمْ آشْ قَاعِدْ نَعْمِلْ، آمَا تَوْ تِفْهِمْ مْبَاعِدْ.» 8قَالُّو بُطْرُسْ: «مُسْتَحِيلْ إِنْتِ تَغْسِلِّي سَاقَيَّا.» جَاوْبُو يَسُوعْ: «إِذَا كَانْ مَا نَغْسِلِّكْشْ سَاقِيكْ مَا عِنْدِكْشْ بَايْ مْعَايَا.» 9يَاخِي قَالُّو سِمْعَانْ بُطْرُسْ: «يَا رَبْ مُوشْ سَاقَيَّا آكَاهُو، آمَا يْدَيَّا وْرَاسِي زَادَا.» 10قَالُّو يَسُوعْ: «الِّي يْعُومْ رَاهُو الكُلُّو نْظِيفْ، وْمَا يِسْتْحَقْ كَانْ لِغْسِيلْ سَاقِيهْ. إِنْتُومَا طَاهْرِينْ، آمَا مَا كُمْشْ الكُلْكُمْ.» 11يَسُوعْ كَانْ يَعْرِفْ شْكُونْ بَاشْ يْخُونُو. هَاذَاكَا عْلاَشْ قَالْ: «مَا كُمْشْ الكُلْكُمْ طَاهْرِينْ.»

12بَعْدْ مَا غْسَلِّلْهُمْ سَاقِيهُمْ لْبِسْ جِبّْتُو وِتَّكَّى فِي بْلاَصْتُو مِنْ جْدِيدْ وْقَالِلْهُمْ: «يَاخِي فَاهْمِينْ الشَّيْء الِّي عْمَلْتُو مْعَاكُمْ؟ 13إِنْتُومَا تْنَادُولِي يَا مُعَلِّمْ وْيَا رَبّْنَا، وْهَاذَا صْحِيحْ عْلَى خَاطِرْنِي آنَا مُعَلِّمْ وْرَبْ. 14إِذَا كَانْ آنَا المُعَلِّمْ وِالرَّبْ وِغْسَلْتِلْكُمْ سَاقِيكُمْ، إِمَّالاَ إِنْتُومَا زَادَا يِلْزِمْكُمْ تَغْسْلُوا سَاقِينْ بْعَضْكُمْ. 15وْآنَا عْطِيتْكُمْ مِثَالْ بَاشْ اتَّبْعُوهْ، وْتَعْمْلُوا مْعَ بْعَضْكُمْ كِيفْ مَا عْمَلْتْ مْعَاكُمْ. 16نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: مَا ثَمَّاشْ خْدِيمْ أَعْظِمْ مِنْ سِيدُو، وْمَا ثَمَّاشْ مَبْعُوثْ أَعْظِمْ مِلِّي بِعْثُو. 17إِمَّالاَ كِفْهِمْتُوا الشَّيْء هَاذَا، صَحَّة لِيكُمْ كَانْ تَعْمْلُوا بِيهْ. 18- آنَا مَا نِيشْ قَاعِدْ نَحْكِي عْلِيكُمْ الكُلْكُمْ، آنَا نَعْرِفْ النَّاسْ الِّي خْتَرْتْهُمْ. آمَا رَاهُو الشَّيْء الِّي قَالُو الكْتَابْ لاَزْمُو يْتِمْ، وِلِّي هُوَ: "الِّي يَاكُلْ مْعَايَ فِي الخُبْزْ مْتَاعِي دَارْ عْلِيَّ." 19قُلْتِلْكُمْ عْلَى الشَّيْء هَاذَا قْبَلْ مَا يْصِيرْ، بَاشْ وَقْتِلِّي يَاقَعْ تِمّْنُوا الِّي آنَا هُوَ. 20نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: الِّي يِقْبِلْ الِّي نَبْعْثُو يِقْبِلْنِي. وِلِّي يِقْبِلْنِي رَاهُو يِقْبِلْ الِّي بْعَثْنِي.»

يَسُوعْ يَحْكِي عْلَى الخِيَانَةْ مْتَاعْ يَهُوذَا

(مَتَّى ‏26‏:‏20‏-25؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏17‏-21؛ لُوقَا ‏22‏:‏21‏-23)

21وَقْتِلِّي قَالْ الكْلاَمْ هَاذَا، حَسْ يَسُوعْ رُوحُو مِتْقَلِّقْ وِشْهِدْ وْقَالْ: «نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: وَاحِدْ مِنْكُمْ بَاشْ يْخُونِّي.» 22وِبْقَاوْ التْلاَمْذَة يُخْزْرُوا لِبْعَضْهُمْ وْحَايْرِينْ فِي شْكُونْ يُقْصُدْ بِكْلاَمُو. 23وْوَاحِدْ مِالتْلاَمْذَة، الِّي يَسُوعْ يْحِبُّو، كَانْ مِتَّكِّي بْجَنْبُو. 24هِمْزُو سِمْعَانْ بُطْرُسْ وْقَالُّو: «إِسْأْلُو فِي شْكُونْ يُقْصُدْ بِكْلاَمُو.» 25اتَّكَّى التِّلْمِيذْ عْلَى يَسُوعْ وْسِأْلُو: «شْكُونُو هُوَ، يَا رَبْ؟» 26جَاوِبْ يَسُوعْ: «الِّي نْعَدِّي الخُبْزْ فِي الصْحَنْ وْنَعْطِيهْ يَاكُلْ هُوَ الِّي بَاشْ يْخُونِّي!» وْغَطِّسْ يَسُوعْ قِدْمِةْ الخُبْزْ وِعْطَاهَا لْيَهُوذَا وِلْدْ سِمْعَانْ الإِسْخَرْيُوطِي. 27وْبَعْدْ مَا كْلاَهَا لِبْسُو الشِّيطَانْ. يَاخِي قَالُّو يَسُوعْ: «الِّي نَاوِي بَاشْ تَعْمْلُوا إِزْرِبْ رُوحِكْ وْأَعْمْلُو فِيسَعْ.» 28وْحَتَّى وَاحِدْ مِلِّي قَاعْدِينْ مْعَاهْ عْلَى الطَّاوْلَة مَا فْهِمْ عْلاَشْ قَالُّو الكْلاَمْ هَاذَاكَا. 29وْيَهُوذَا كَانْ مَسْؤُولْ عْلَى صَنْدُوقْ الفْلُوسْ، هَاذَاكَا عْلاَشْ مْشَى فِي بَالْهُمْ الِّي يَسُوعْ وَصَّاهْ بَاشْ يِشْرِي آشْ يِسْتْحَقُّوا لِلعِيدْ، وِلاَّ بَاشْ يَعْطِي حَاجَاتْ لِلفُقَرَاءْ. 30وِخْذَا يَهُوذَا القِدْمَة وِخْرَجْ بِالوَقْتْ. وْكَانِتْ الدِّنْيَا لِيلْ.

الوْصِيَّة الجْدِيدَة

31وْوَقْتِلِّي خْرَجْ يَهُوذَا قَالْ يَسُوعْ: «تَوْ آنَا إِبْنْ الإِنْسَانْ تْمَجِّدْتْ وِالله تْمَجِّدْ فِيَّ. 32إِذَا كَانْ اللهْ تْمَجِّدْ فِيَّ، رَاهُو اللهْ بَاشْ يْمَجِّدْنِي فِي رُوحُو، وْبِشْ يْمَجِّدْنِي عْلَى قْرِيبْ. 33يَا وْلاَدِي، رَانِي بَاشْ نَبْقَى مْعَاكُمْ شْوَيَّة وَقْتْ. بَاشْ تْفَرْكْسُوا عْلِيَّ، وِلِّي قُلْتُو لِليْهُودْ نْقُولْهُولْكُمْ إِنْتُومَا تَوَّا: إِنْتُومَا مَا تْنَجّْمُوشْ تْجِيوْ لِلبْلاَصَة الِّي آنَا مَاشِيلْهَا. 34آنَا نْوَصِّيكُمْ وْصِيَّة جْدِيدَة: إِنّْكُمْ تْحِبُّوا بْعَضْكُمْ. وْكِيفْ مَا آنَا حَبِّيتْكُمْ إِنْتُومَا زَادَا حِبُّوا بْعَضْكُمْ. 35إِذَا كَانْ تْحِبُّوا بْعَضْكُمْ، النَّاسْ الكُلْ بَاشْ يَعْرْفُوا الِّي إِنْتُومَا تْلاَمِذْتِي.»

يَسُوعْ يِتْنَبَّأْ الِّي بُطْرُسْ بَاشْ يُنْكْرُو

(مَتَّى ‏26‏:‏31‏-35؛ مَرْقُسْ ‏14‏:‏27‏-31؛ لُوقَا ‏22‏:‏31‏-34)

36قَالُّو سِمْعَانْ بُطْرُسْ: «يَا رَبْ، إِنْتِ وِينْ مَاشِي؟» جَاوْبُو يَسُوعْ: «إِنْتِ تَوْ مَا تْنَجِّمْشْ اتَّبَّعْنِي لِلبْلاَصَة الِّي آنَا مَاشِيلْهَا، آمَا رَاكْ نْهَارْ مِالنْهَارَاتْ بَاشْ اتَّبَّعْنِي.» 37يَاخِي قَالُّو بُطْرُسْ: «يَا رَبْ، عْلاَشْ مَا انَّجِّمْشْ نْتَبّْعِكْ تَوَّا؟ رَانِي مُسْتْعَدْ نْمُوتْ عْلَى خَاطْرِكْ.» 38جَاوْبُو يَسُوعْ: «يَاخِي إِنْتِ مُسْتْعَدْ بَاشْ تْمُوتْ عْلَى خَاطْرِي؟ نْقُلِّكْ الحَقْ الحَقْ: مَا يْصِيحْ السَّرْدُوكْ كَانْ مَا تُنْكُرْ فِيَّ ثْلاَثَة مَرَّاتْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index