Search form

يُوحَنَّا 13:15

15وْآنَا عْطِيتْكُمْ مِثَالْ بَاشْ اتَّبْعُوهْ، وْتَعْمْلُوا مْعَ بْعَضْكُمْ كِيفْ مَا عْمَلْتْ مْعَاكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index