Search form

يُوحَنَّا 13:33

33يَا وْلاَدِي، رَانِي بَاشْ نَبْقَى مْعَاكُمْ شْوَيَّة وَقْتْ. بَاشْ تْفَرْكْسُوا عْلِيَّ، وِلِّي قُلْتُو لِليْهُودْ نْقُولْهُولْكُمْ إِنْتُومَا تَوَّا: إِنْتُومَا مَا تْنَجّْمُوشْ تْجِيوْ لِلبْلاَصَة الِّي آنَا مَاشِيلْهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index