Search form

يُوحَنَّا 14

الطْرِيقْ وِالحَقْ وِالحَيَاةْ

1«خَلِّي قْلُوبْكُمْ تِطْمَانْ. إِنْتُومَا تِمّْنُوا بِالله إِمَّالاَ امّْنُوا بِيَّ. 2فِي دَارْ بَابَا ثَمَّة بَرْشَة بْيُوتْ، تَالِي رَانِي مَا قُلْتِلْكُمْشْ: آنَا رَانِي مَاشِي بَاشْ نْحَضّْرِلْكُمْ بْلاَصَة. 3وْإِذَا كَانْ مْشِيتْ وْحَضِّرْتِلْكُمْ بْلاَصَة، نَرْجَعْ وِنْهِزّْكُمْ بَاشْ تْكُونُوا فِي البْلاَصَة الِّي آنَا مُوجُودْ فِيهَا. 4وْإِنْتُومَا تَعْرْفُوا الطْرِيقْ الِّي يِدِّي لْوِينْ آنَا مَاشِي.» 5قَالُّو تُومَا: «يَا رَبْ، أَحْنَا مَا نَعْرْفُوشْ لْوِينْ إِنْتِ مَاشِي، إِمَّالاَ كِيفَاشْ بَاشْ نَعْرْفُوا الطْرِيقْ؟» 6قَالُّو يَسُوعْ: «آنَا هُوَ الطْرِيقْ وِالحَقْ وِالحَيَاةْ، حَتَّى حَدْ مَا يْجِي لِلآبْ كَانْ بِيَّ. 7كَانْ عْرَفْتُونِي تَالِي رَاكُمْ عْرَفْتُوا بَابَا زَادَا. وْمِنْ تَوْ إِنْتُومَا تَعْرْفُوهْ وْشُفْتُوهْ.» 8قَالُّو فِيلِبُّسْ: «يَا رَبْ، وَرِّينَا الآبْ وْهَاذَا بَاشْ يِكْفِينَا.» 9قَالُّو يَسُوعْ: «آنَا مْعَاكُمْ الوَقْتْ هَاذَا الكُلْ، وْمَا عْرَفْتْنِيشْ يَا فِيلِبُّسْ؟ الِّي شَافْنِي رَاهُو شَافْ الآبْ، إِمَّالاَ كِيفَاشْ تْقُولْ وَرِّينَا الآبْ؟ 10يَاخِي مَا تِمِّنْشْ الِّي آنَا فِي الآبْ وِلِّي الآبْ فِيَّ؟ الكْلاَمْ الِّي نْقُولْ فِيهْ لِيكُمْ مُوشْ كْلاَمِي آنَا، آمَا رَاهُو الآبْ الِّي فِيَّ هُوَ الِّي يَعْمِلْ الأَعْمَالْ مْتَاعُو. 11صَدّْقُونِي إِذَا نْقُلْكُمْ: آنَا فِي الآبْ وِالآبْ فِيَّ، وِلاَّ عْلَى الأَقَلْ صَدّْقُونِي عْلَى خَاطِرْ الحَاجَاتْ الِّي عْمَلْتْهَا. 12نْقُلْكُمْ الحَقْ الحَقْ: الِّي يِمِّنْ بِيَّ هُوَ زَادَا يَعْمِلْ الأَعْمَالْ الِّي آنَا نَعْمِلْ فِيهَا، وِيْنَجِّمْ يَعْمِلْ أَكْثِرْ مِنْهَا، عْلَى خَاطِرْنِي مَاشِي لِلآبْ. 13وْإِذَا كَانْ تُطْلْبُوا أَيْ حَاجَة بْإِسْمِي نَعْمِلْهَا، بَاشْ الآبْ يِتْمَجِّدْ فِي الإِبْنْ. 14وْإِذَا كَانْ تُطْلْبُوا مِنِّي أَيْ حَاجَة بْإِسْمِي آنَا نَعْطِيهَالْكُمْ.»

الوَعْدْ بِالرُّوحْ القُدُسْ

15«كَانْكُمْ تْحِبُّونِي تَوْ تَعْمْلُوا الشَّيْء الِّي أْمَرْتْكُمْ بِيهْ. 16وْآنَا بَاشْ نُطْلُبْ مِالآبْ بَاشْ يَعْطِيكُمْ مُعَزِّي آخَرْ بَاشْ يَبْقَى مْعَاكُمْ دِيمَا. 17هُوَ رُوحْ الحَقْ الِّي النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا هَاذِي مَا يْنَجّْمُوشْ يْنَالُوهْ. عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا يْشُوفُوهِشْ وْمَا يَعْرْفُوهِشْ، آمَا إِنْتُومَا رَاكُمْ تَعْرْفُوهْ عْلَى خَاطْرُو بَاشْ يَبْقَى مْعَاكُمْ وْبِشْ يْكُونْ فِيكُمْ. 18مَانِيشْ بَاشْ نْخَلِّيكُمْ يْتَامَى آمَا تَوْ نَرْجْعِلْكُمْ. 19بَعْدْ شْوَيَّة النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا هَاذِي مَا عَادِشْ بَاشْ يْشُوفُونِي، آمَا إِنْتُومَا تْشُوفُونِي وِعْلَى خَاطِرْنِي آنَا حَيْ إِنْتُومَا زَادَا بَاشْ تَحْيَاوْ. 20وْفِي النْهَارْ هَاذَاكَا بَاشْ تَعْرْفُوا الِّي آنَا فِي بَابَا، وِلِّي إِنْتُومَا فِيَّ وْآنَا فِيكُمْ. 21الِّي يِقْبِلْ الوْصَايَا مْتَاعِي وْيَعْمِلْ بِيهَا هَاذَاكَا هُوَ الِّي يْحِبّْنِي. وِلِّي يْحِبّْنِي يْحِبُّوا بَابَا، وْآنَا نْحِبُّوا وْبِشْ نْظَهِّرْلُو رُوحِي.» 22يَاخِي قَالُّو يَهُوذَا، الِّي مُوشْ يَهُوذَا الإِسْخَرْيُوطِي: «يَا رَبْ، كِيفَاشْ تْظَهّْرِلْنَا رُوحِكْ وْمَا تْظَهَّرْهَاشْ لِلنَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا؟» 23جَاوْبُو يَسُوعْ: «الِّي يْحِبّْنِي يْطِيعْ كْلاَمِي وْبَابَا يْحِبُّو، وِنْجُولُو وْنُسْكْنُوا مْعَاهْ. 24وِلِّي مَا يْحِبّْنِيشْ مَا يِسْمَعْشْ كْلاَمِي. وِكْلاَمِي مُوشْ مِنْ عِنْدِي، آمَا رَاهُو مِنْ عِنْدْ الآبْ الِّي بْعَثْنِي.

25قُلْتِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو وْآنَا مْعَاكُمْ 26آمَا المُعَزِّي الِّي هُوَ الرُّوحْ القُدُسْ الِّي بَاشْ يَبْعْثُو الآبْ بْإِسْمِي، هُوَ بَاشْ يْعَلِّمْكُمْ كُلْ شَيْء وِيْذَكِّرْكُمْ بِالحَاجَاتْ الِّي قُلْتْهَالْكُمْ الكُلْ. 27سَلاَمْ نْخَلِّيلْكُمْ، سَلاَمِي نَعْطِيكُمْ، السَّلاَمْ الِّي يَعْطِيهُولْكُمْ العَالَمْ مُوشْ كِيفْ السَّلاَمْ الِّي نَعْطِيهُولْكُمْ آنَا. إِمَّالاَ مَا تْخَلِّيوْشْ قْلُوبْكُمْ تِتْرْعِبْ وِلاَّ تِتْفْجَعْ. 28إِنْتُومَا سْمَعْتُونِي كِقُلْتْ: آنَا مَاشِي وْبِشْ نَرْجْعِلْكُمْ، كَانْ جِيتُوا تْحِبُّونِي رَاكُمْ فْرَحْتُوا الِّي آنَا مَاشِي لِلآبْ، عْلَى خَاطِرْ الآبْ أَعْظِمْ مِنِّي. 29قُلْتِلْكُمْ الحَاجَاتْ هَاذِي تَوَّا قْبَلْ مَا تْصِيرْ، بَاشْ وَقْتِلِّي تَاقَعْ تِمّْنُوا. 30مَانِيشْ بَاشْ نَحْكِي مْعَاكُمْ أَكْثِرْ، رَاهُو الشِّيطَانْ الِّي هُوَ يُحْكُمْ فِي الدِّنْيَا هَاذِي بَاشْ يْجِي. مَا عِنْدُوشْ سُلْطَة عْلِيَّ 31آمَا لاَزِمْ النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا هَاذِي يَعْرْفُوا الِّي آنَا نْحِبْ الآبْ وْنَعْمِلْ الِّي يْقُلِّي عْلِيهْ. قُومُوا نِمْشِيوْا مِنْ هْنَا!»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index