Search form

يُوحَنَّا 14:27

27سَلاَمْ نْخَلِّيلْكُمْ، سَلاَمِي نَعْطِيكُمْ، السَّلاَمْ الِّي يَعْطِيهُولْكُمْ العَالَمْ مُوشْ كِيفْ السَّلاَمْ الِّي نَعْطِيهُولْكُمْ آنَا. إِمَّالاَ مَا تْخَلِّيوْشْ قْلُوبْكُمْ تِتْرْعِبْ وِلاَّ تِتْفْجَعْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index