Search form

يُوحَنَّا 15

يَسُوعْ هُوَ العِنْبَايَة الحَقَّانِيَّة

1- «آنَا هُوَ العِنْبَايَة الحَقَّانِيَّة وْبَابَا هُوَ مُولَى السَّانْيَة. 2كُلْ عُرْفْ مَا يْجِيبِشْ الغَلَّة يْقُصُّو، وِلِّي فِيهْ الغَلَّة يُزْبْرُو بَاشْ يْجِيبْ أَكْثِرْ. 3إِنْتُومَا تَوْ طَاهْرِينْ بِسْبَبْ الكِلْمَة الِّي قُلْتْهَالْكُمْ. 4إِثْبْتُوا فِيَّ وْآنَا بَاشْ نِثْبِتْ فِيكُمْ. وْكِيفْ مَا العُودْ مَا يْنَجِّمْشْ يْجِيبْ الغَلَّة كَانْ وَقْتِلِّي يِثْبِتْ فِي العِنْبَايَة، إِنْتُومَا زَادَا مَا تْنَجّْمُوا تْجِيبُوا ثَمَرْ كَانْ وَقْتِلِّي تِثْبْتُوا فِيَّ. 5آنَا العِنْبَايَة وْإِنْتُومَا الأَعْرَافْ الِّي يِثْبِتْ فِيَّ وْآنَا نِثْبِتْ فِيهْ يْجِيبْ بَرْشَة ثَمَرْ. آمَا رَاكُمْ مَا تْنَجّْمُوا تَعْمْلُوا حَتَّى شَيْء مِنْ غِيرِي. 6الِّي مَا يِثْبِتْشْ فِيَّ يِتْرْمَى كِالعُرْفْ وْيِيبِسْ. وِالأَعْرَافْ اليَابْسَة تِتْلَمْ وْتِتْرْمَى فِي النَّارْ بَاشْ تِتْحْرَقْ. 7كَانْ تِثْبْتُوا فِيَّ وِكْلاَمِي يِثْبِتْ فِيكُمْ، أَيْ حَاجَة تُطْلْبُوهَا تَاخْذُوهَا. 8هَاذَا هُوَ الشَّيْء الِّي يْمَجِّدْ بَابَا: إِنّْكُمْ تْجِيبُوا بَرْشَة ثَمَرْ وْهَكَّا تْوَلِّيوْا تْلاَمِذْتِي. 9كِيفْ مَا حَبّْنِي الآبْ آنَا حَبِّيتْكُمْ، إِمَّالاَ اثْبْتُوا فِي مْحَبّْتِي. 10إِذَا كَانْ تَعْمْلُوا بِالوْصَايَا مْتَاعِي تِثْبْتُوا فِي مْحَبّْتِي، كِيفْ مَا آنَا عْمَلْتْ بِالوْصَايَا مْتَاعْ بَابَا وْثَابِتْ فِي مْحَبّْتُو.

11قُلْتِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا بَاشْ الفَرَحْ مْتَاعِي يْدُومْ فِيكُمْ، وِيْكُونْ الفَرَحْ مْتَاعْكُمْ كَامِلْ. 12هَاذِي هِيَ وْصِيتِي: حِبُّوا بْعَضْكُمْ كِيفْ مَا آنَا حَبِّيتْكُمْ. 13مَا ثَمَّاشْ مْحَبَّة أَكْبِرْ مِنْ هَاذِي: إِنُّو الوَاحِدْ يْضَحِّي بِحْيَاتُو عْلَى خَاطِرْ حْبَابُو. 14إِنْتُومَا رَاكُمْ تْوَلِّيوْا حْبَابِي وَقْتِلِّي تَعْمْلُوا الِّي نْوَصِّيكُمْ بِيهْ. 15آنَا مِاليُومْ مَا عَادِشْ بَاشْ نْسَمِّيكُمْ عَبِيدْ، رَاهُو العَبْدْ مَا يَعْرِفْشْ آشْ سِيدُو يَعْمِلْ، آمَا نْسَمِّيكُمْ حْبَابِي، عْلَى خَاطِرْنِي حْكِيتِلْكُمْ عْلَى الحَاجَاتْ الِّي سْمَعْتْها مِنْ عِنْدْ بَابَا الكُلْهَا 16مُوشْ إِنْتُومَا الِّي خْتَرْتُونِي، آمَا رَانِي آنَا الِّي خْتَرْتْكُمْ وْحَطِّيطْكُمْ بَاشْ تِمْشِيوْ وتُنْتْجُوا بَرْشَة ثَمَرْ وِالثَّمَرْ مْتَاعْكُمْ يْدُومْ، وَقْتْهَا يَعْطِيكُمْ الآبْ كُلْ حَاجَة تُطْلْبُوهَا بْإِسْمِي. 17وْهَاذَا هُوَ الشَّيْء الِّي نْوَصِّيكُمْ بِيهْ: إِنّْكُمْ تْحِبُّوا بْعَضْكُمْ.»

العَالَمْ يَكْرَهْ يَسُوعْ وِالتْلاَمْذَة مْتَاعُو

18«إِذَا كَانْ العَالَمْ كْرَهْكُمْ، أَعْرْفُوا الِّي هُوَ كْرَهْنِي آنَا قْبَلْكُمْ. 19كَانْ جِيتُوا مِالعَالَمْ، رَاهُو العَالَمْ حَبّْكُمْ كِيفْ مَا يْحِبْ امَّالِيهْ. وْآنَا خْتَرْتْكُمْ مِالعَالَمْ هَاذَا وْإِنْتُومَا مَا كُمْشْ مِنُّو، هَاذَاكَا عْلاَشْ هُوَ يَكْرَهْكُمْ. 20إِذَّكْرُوا الكِلْمَة الِّي قُلْتْهَالْكُمْ: "عُمْرُو مَا كَانْ ثَمَّة خْدِيمْ أَعْظِمْ مِنْ سِيدُو." كَانْ اضْطَهْدُونِي رَاهُمْ بَاشْ يِضْطَهْدُوكُمْ، وْكَانْ سَمْعُوا كْلاَمِي رَاهُمْ بَاشْ يِسْمْعُوا كْلاَمْكُمْ. 21هُومَا بَاشْ يَعْمْلُوا فِيكُمْ الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو عْلَى خَاطِرْ إِسْمِي، رَاهُمْ مَا يَعْرْفُوشْ الِّي بْعَثْنِي. 22كَانْ مَا جِيتِشْ وْكَلِّمْتْهُمْ، تَالِي رَاهُمْ مَا عِنْدْهُمْشْ حَتَّى ذَنْبْ. آمَا تَوْ رَاهُمْ مَا عِنْدْهُمْشْ حَتَّى عُذْرْ فِي ذْنُوبْهُمْ. 23الِّي يَكْرَهْنِي يَكْرَهْ بَابَا زَادَا. 24كَانْ مَا جِيتِشْ عْمَلْتْ قُدَّامْهُمْ الأَعْمَالْ الِّي حَتَّى حَدْ مَا عْمَلْهَا، تَالِي رَاهُمْ مَا عِنْدْهُمْشْ ذْنُوبْ. آمَا تَوْ رَاهُمْ شَافُوا الأَعْمَالْ مْتَاعِي وْمَازَالُوا يَكْرْهُونِي وْيَكْرْهُوا بَابَا. 25- آمَا الشَّيْء هَاذَا رَاهُو صَارْ بَاشْ يْتِمْ الِّي مَكْتُوبْ فِي الشَّرِيعَة مْتَاعْهُمْ: كَرْهُونِي مِنْ غِيرْ سْبَبْ. 26وْوَقْتِلِّي يْجِي المُعَزِّي الِّي بَاشْ نَبْعِثْهُولْكُمْ مِنْ عِنْدْ الآبْ، رُوحْ الحَقْ الِّي يْجِي مِنْ عِنْدْ الآبْ، هُوَ يِشْهِدْلِي. 27وْإِنْتُومَا زَادَا بَاشْ تِشْهْدُولِي، عْلَى خَاطِرْكُمْ مْعَايَ مِلُّوِّلْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index