Search form

يُوحَنَّا 15:19

19كَانْ جِيتُوا مِالعَالَمْ، رَاهُو العَالَمْ حَبّْكُمْ كِيفْ مَا يْحِبْ امَّالِيهْ. وْآنَا خْتَرْتْكُمْ مِالعَالَمْ هَاذَا وْإِنْتُومَا مَا كُمْشْ مِنُّو، هَاذَاكَا عْلاَشْ هُوَ يَكْرَهْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index